Základná škola Jozefa Urbana, Košice

Veľkolepé oslavy "40"

Už teraz sa môžete tešiť na množstvo podujatí, ktoré sme pre našich žiakov, ich rodičov, širokú verejnosť, bývalých a súčasných zamestnancov, ale aj pre bývalých žiakov či hostí pripravili pri príležitosti osláv 40. výročia školy. Okrem nášho zámeru pripraviť atraktívne a zmysluplné aktivity, našim ďalším cieľom je vďaka týmto podujatiam získať finančné prostriedky na rekonštrukciu areálu školy, výstavbu multifunkčného ihriska a revitalizáciu existujúcich športovísk. Aby sa nám naše ciele podarilo naplniť, budeme vďační za akúkoľvek pomoc pri príprave, propagácii a realizácii nižšie uvedených podujatí. Hľadáme preto sponzorov, reklamných partnerov, darcov, dobrých ľudí ktorí nám poukážu 2% z dane FO a PO, či poskytnú rôzne služby spojené s propagáciou, tlačou, reklamným priestorom a podobne. V prípade ochoty akokoľvek pomôcť...
>> Viac info

Aktuality

Neobmedzený štrajk

zmena od 02.02.2016 Vážení rodičia, Od utorka 2. februára 2016 bude škola v riadnej prevádzke. Vyučovanie bude riadne podľa rozvrhu prebiehať pre všetky ročníky. I napriek tomu vzhľadom k nesplneniu požiadaviek učiteľov ostávajú učitelia v štrajkovej pohotovosti a na základe ďalších jednaní a stretnutí s kompetentnými vás budeme o ďalších krokoch, medzi ktorými je aj...
>> Viac info

2015_Vianoce na Jenisejskej

V sobotu 12. decembra 2015 sme pre žiakov našej školy, ich rodičov aj širokú verejnosť pripravili prvý ročník podujatia Vianoce na Jenisejskej… Podvečer sa celá škola rozsvietila, pre deti sme vykúzlili polárne mestečko, zimný domček so zdobením perníčkov, nebo s anjelikmi i peklo s čertmi a atmosféru dotváralo množstvo krásnych...
>> Viac info

2015_Talentmánia

Naša škola nezabúda ani na talentovaných žiakov v oblasti hudobno – tanečného umenia. Žiaci všetkých ročníkov majú tak šancu predviesť svoj talent v umeleckej súťaži Talentmánia a to v troch katogóriach: spev, tanec a hra na hudobný nástroj. Tohto roku sme v porote privítali vzácneho hosťa, p.Tatianu Paľovčíkovú, sólistku...
>> Viac info

Superkarta-Superškola

Sme prvá škola, ktorá rozbieha vlastný vernostný systém. Vďaka vernostnej karte budete môcť nakupovať u viac ako stovky partnerov tovary a služby s výraznými zľavami, čím ušetríte nemálo peňazí… zároveň podporíte našu školu a projekt rekonštrukcie a revitalizácie športovísk a areálu školy… Ak chcete pomôcť a...
>> Viac info

Hravenisko 2015 je za nami

Máme za sebou šiesty, myslím že veľmi vydarený, ročník Festivalu hier a zábavy Hravenisko, ktoré navštívilo viac ako sedemtisíc návštevníkov a počas ktoreho sa naša škola opäť premenila na fantastický svet hier a hračiek. Nechýbali hry a hračky každého druhu, množstvo prezentácií, detské kútiky,...
>> Viac info

zmluvy 2015

Zmluva_Hravenis­ko_prenajom_Tram­taria_2015 Zmluva_Hravenis­ko_prenajom_Fri­go_2015 Zmluva_Hravenis­ko_prenajom_OZ_Na­sim_detom_2015 Zmluva_Hravenis­ko_spolupraca_T_F_ND_20­15 ...
>> Viac info

Deň zdravia-riaditeľské voľno

Riaditeľ školy vyhlasuje na štvrtok 19. novembra 2015 riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov. Pedagogickí zamestnanci školy sa v daný deň zapájajú do aktivity Deň zdravia a Učiteľská kvapka krvi, rozhodli sa tak podporiť svoje fyzické a psychické zdravie, pomôcť najvzácnejšou tekutinou tým, ktorí ju potrebujú a...
>> Viac info

2015 Naše športové úspechy

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú športových súťaží. Tu sú najnovšie úspechy našich žiakov. Cezpoľný beh (25.9.2015) O tom, že naši žiaci vedia behať cez polia, svedčia výsledky v obvodnom kole cezpoľného behu, kde ich úlohou bolo zdolať jeden až tri kilometre okolo jazera. Podarilo sa im to...
>> Viac info

Číta celá rodina 2015

Aj tento rok sme sa stali súčasťou literárneho festivalu ČÍTA CELÁ RODINA. Čítali sme všetci a takmer všade aj na netradičných miestach (na pláži, v telocvični, v jedálni, strašidelne po schodmi …) V nárečí nám čítala aj pani redaktorka ešte Československého rozhlasu Katarína Čintalová, zavítala medzi nás...
>> Viac info

Povolania

Naši žiaci majú možnosť v sprievode rodičov navštíviť po vyučovaní v dňoch 21. – 22. októbra 2015 prezentáciu odborov stredných škôl a povolaní, ktorú organizuje Košický samosprávny kraj v spolupráci s Mestom Košice a bude sa konať v telocvični SOS Ostrovského 1 v Košiciach. V pozvánke si môžete pozrieť bližšie informácie o podujatí. ...
>> Viac info

Predprvácky výlet 2015

V sobotu 29. augusta sa opäť uskutoční „Predprvácky výlet“ pre našich prváčikov, ich súrodencov a rodičov. Stretneme sa o 9.30 hod. v areáli Koliby Zlatá podkova na sídlisku KVP (odbočka pri Lidli smerom k ProCare a kláštoru) a tešiť sa môžete na vaše pani učiteľky a pani vychovávateľky, s ktorými sa...
>> Viac info

Integrácia 2015

Už po štvrtý krát majú vybraní žiaci našej školy možnosť zúčastniť sa nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia. Po košickej Steel Arene a prešovskej Mestskej hale sa koncert presúva do bratislavskej Slovnaft Areny… Medzi vybranými školami, medzi ktorými sú iba dve školy z Košíc, opäť nebudú chýbať...
>> Viac info

Projekt iKid

Naša škola v tomto skvelom projekte nemohla chýbať. Spolu so ZŠ Ľudovíta Fullu sme reprezentovali Košice a mali sme možnosť byť súčasťou skupiny desiatich vybraných škôl z celého Slovenska, ktoré dali svojim žiakom možnosť vyskúšať si namodelovať svoj podnikateľský projekt od myšlienky, cez všetky procesy, konzultácie...
>> Viac info

SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC

Na 18. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC bol mimoriadne úspešný náš žiak 7. ročníka Tomáš Lukáč, ktorý v konkurencii žiakov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Slovinska získal svojou prácou Super sen o bicykli I. miesto. Srdečne blahoželáme. ...
>> Viac info

Detský mladý zdravotník

Územný spolok SČK Košice – mesto, pracovníci územného spolku, členovia Mládeže SČK, dobrovoľníci MS SČK Kukučínova v spolupráci so Spojenou školou sv. košických mučeníkov Čordákova 50 v Košiciach usporiadali dňa 21.5.2015 celo­mestskú súťaž Detský mladý zdravotník pre I. a II. stupeň ZŠ. Súťažné disciplíny sa skladali z troch častí. Prvá časť –...
>> Viac info

Beseda: "Čas premien"

Každoročne v rámci projektu „Čas premien" dievčatá ale aj chlapci 6. ročníka absolvujú výchovno-vzdelávací program o dospievaní, ochrane reprodukčného zdravia a telesnej a duševnej hygiene. Dňa 29.4.2015 Ing. Zuzana Šuťáková v spolupráci s p. Kotúčovou dievčatám 6. ročníka priblížila zaujímavou formou nástrahy puberty na tému „Medzi nami dievčatami“. V ten istý deň sa aj...
>> Viac info

Deň Zeme 2015

Posledný aprílový deň sa žiaci II. stupňa aktívne zúčastnili “ Dňa Zeme “ v zelenom.
Tohtoročný Deň Zeme mal priblížiť deťom environmentálnu výchovu ako výchovu živú, aby pri nej prežívali zábavu, získali nové vedomosti formou súťaží a kvízov, preverili svoje počítačové zručnosti a vedomosti z biológie,...
>> Viac info

Beseda s piatakmi

Dňa 27.4.2015 sa na našej škole uskutočnila zaujímavá beseda pre piatakov s pánom Semanom, riaditeľom ZOO Košice o „Ochrane prírody a chránených zvieratách“. Tri hodiny po sebe piataci počúvali, rozprávali sa a kládli pánovi Semanovi najrôznejšie otázky. Najväčší záujem a najviac otázok vyvolala kožušina a laba medveďa,...
>> Viac info

JenisejFest 2015

Aj napriek nepriaznivému počasiu si desiatky predovšetkým malých Košičanov aj s rodičmi našli v sobotu predpoludním cestu na šiesty ročník JenisejFestu na našej škole.
Lákadlom boli nielen tradičné detské atrakcie, maľovanie na tvár, vystúpenia našich detí, autogramiády s Mirkou Partlovou, Jánom Slezákom, Thomasom Puskailerom, Peťom Bartošom, či...
>> Viac info

Blokové vyučovanie "Mesto"

2. – 6. marca 2015 sa na našej škole uskutočnilo blokové vyučovanie v 1. a 5. ročníku na tému „Mesto“, v rámci projektu Inovácie vzdelávacieho programu košických základných škôl  – „Cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov.“ Žiaci piateho ročníka sa učili o pamätihodnostiach mesta, orientáciu v meste, legendy o meste, pieseň „ Na...
>> Viac info

Venujte 2% našej škole

Venujte svoje 2% škole prostredníctvom Občianskeho združenia Našim deťom pri ZŠ Jenisejská v Košiciach. Vaše 2% opäť použijeme na zabezpečenie materiálneho vybavenia školy, realizáciu projektov, aktivít, a účasť na súťažiach pre žiakov, vzdelávanie pedagógov, ale aj na propagáciu školy a ďalšie aktivity spojené so skvalitňovaním výchovno-vzdelávacieho...
>> Viac info

Pancake Day

V utorok 17.2.2015 sa uskutočnilo súťažno-zábavné popoludnie pre žiakov 5. a 6. ročníka pod názvom Pancake Day. Naši piataci a šiestaci súťažili, zabávali sa a maškrtili na Palacinkovom dni. V anglicky hovoriacich krajinách je to obľúbená tradícia a vždy sa koná v utorok pred začiatkom pôstu pred Veľkou nocou. Žiaci si vyskúšali,...
>> Viac info

Ruské slovo

Dňa 6.2.2015 sa naši piataci a šiestaci zúčastnili v rámci výučby ruského jazyka Slávnostného galakoncertu, ktorý sa uskutočnil v rámci Celoslovenského kola súťaže Ruské slovo. Organizátori podujatia ( Súkromné gymnázium Petzvalová 4) uskutočnili tento koncert v priestoroch Historickej radnici. V družnej a veselej atmosfére prežili naši žiaci dopoludnie ruskej kultúry,...
>> Viac info

Korčuľovanie

Žiaci našej školy mali možnosť deň pred polročným vysvedčením 29.januára stráviť čas vyučovania v rámci netradičnej hodiny telesnej výchovy na ľadovej ploche Športovo-zábavného areálu na Alejovej ulici v Košiciach. Veľkí aj malí sa do sýtosti vykorčuľovali a zabavili. Veľmi radi si túto aktivitu zopakujeme ešte raz...
>> Viac info

Projekt Educate Slovakia

Celý minulý týždeň sme mali na našej škole v rámci projektu Educate Slovakia, ktorý realizuje organizácia AIESEC, možnosť hosťovať troch študentov, ktorí s našimi štvrtákmi, šiestakmi a siedmakmi konverzovali v anglickom jazyku a porozprávali im o svojej kultúre, krajine a tradíciách. Iris z Hong-Kongu, Dinara z Kazachstanu a Joao z Brazílie okrem...
>> Viac info

Vianočný koncert

Naši žiaci boli opäť súčasťou výnimočnej udalosti. Naši piataci Adam a Berenika podali skvelé herecké výkony počas Vianočného koncertu Mesta Košice, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Historickej radnice. V hľadisku sedelo množstvo významných hostí, medzi nimi primátor mesta Košice Richard Raši, viceprimátorka Renáta Lenártová, minister zdravotníctva Viliam...
>> Viac info

Talentmánia 2014

Talentmánia, prehliadka talentov našej školy, má už svoj piaty ročník za sebou. Kategórie, v ktorých deti môžu súťažiť sa stále nezmenili – spev, tanec, hra na hudobný nástroj. Zmenilo sa však niečo iné. Je to stále viac rastúca úroveň hudobných vystúpení. Pravidelne prítomných na Talentmánii prekvapujú...
>> Viac info

Hravenisko 2014

Dva dni úžasnej atmosféry, zábavy a hrania sa v priestoroch Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach. To bolo Hravenisko 2014. Viac ako dvadsaťpäť vystavovateľov, množstvo hier, hračiek, hlavolamov, stavebníc, hracie konzoly, vedecké a logické hračky, kreatívne hračky, modely, didaktické hračky, rôzne novinky… veľký detský...
>> Viac info

Comenius_Sevilla_2014

Posledná naša cesta v rámci projektu Comenius viedla do Španielskeho mesta Sevilla a neďalekého mestečka La Puebla De Cazalla. Naši žiaci a učitelia sa stretli so žiakmi a učiteľmi z partnerských miest /Turecko-Adana, Taliansko-Ragusa, Francúzsko-Marseille a domáceho Španielska/ aby v rámci hlavnej témy projektu, ktorou je umenie,...
>> Viac info

Číta celá rodina

Ďakujeme Knižnici pre mládež mesta Košice za možnosť byť súčasťou skvelého a zmysluplného festivalu a že sme na našej škole mohli realizovať aktivity s cieľom vytvoriť deťom príjemný deň a zároveň ich motivovať k tomu, aby s radosťou siahli po knižke a zažili príbehy hrdinov vo...
>> Viac info
Archív aktualít