Základná škola Jozefa Urbana, Košice

Je tu začiatok školského roka

Prázdniny sa pomaly končia a o chvíľu sa začína školský rok 2015/2016. Pre niektorých prvý, pre niektorých posledný a pre niektorých taký ako tie ostatné. Pre všetkých prinášame niekoľko dôležitých informácií. Školský rok sa začína v stredu 2. septembra 2015. Nástup prváčikov bude o 8.00 hod. v átriu školy. Žiaci druhého až deviateho ročníka prídu v prvý deň do školy o 9.00 hod. Školská jedáleň začína variť až od štvrtka 3. septembra. Žiakov je možné na stravovanie pre školský rok 2015/2016 prihlásiť od 26. augusta 2015. Školský klub v stredu 2. septembra v prevádzke nebude, vo štvrtok 3. septembra bude školský klub v prevádzke od 6.00 do 8.00 hod. a popoludní do 16.00 hod. Počas prvého týždňa budú mať prváci tri vyučovacie hodiny, ostatní žiaci prvého stupňa štyri a žiaci druhého stupňa päť...
>> Viac info

Aktuality

Predprvácky výlet 2015

V sobotu 29. augusta sa opäť uskutoční „Predprvácky výlet“ pre našich prváčikov, ich súrodencov a rodičov. Stretneme sa o 9.30 hod. v areáli Koliby Zlatá podkova na sídlisku KVP (odbočka pri Lidli smerom k ProCare a kláštoru) a tešiť sa môžete na vaše pani učiteľky a pani vychovávateľky, s ktorými sa...
>> Viac info

Integrácia 2015

Už po štvrtý krát majú vybraní žiaci našej školy možnosť zúčastniť sa nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia. Po košickej Steel Arene a prešovskej Mestskej hale sa koncert presúva do bratislavskej Slovnaft Areny… Medzi vybranými školami, medzi ktorými sú iba dve školy z Košíc, opäť nebudú chýbať...
>> Viac info

Projekt iKid

Naša škola v tomto skvelom projekte nemohla chýbať. Spolu so ZŠ Ľudovíta Fullu sme reprezentovali Košice a mali sme možnosť byť súčasťou skupiny desiatich vybraných škôl z celého Slovenska, ktoré dali svojim žiakom možnosť vyskúšať si namodelovať svoj podnikateľský projekt od myšlienky, cez všetky procesy, konzultácie...
>> Viac info

SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC

Na 18. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC bol mimoriadne úspešný náš žiak 7. ročníka Tomáš Lukáč, ktorý v konkurencii žiakov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Slovinska získal svojou prácou Super sen o bicykli I. miesto. Srdečne blahoželáme. ...
>> Viac info

Detský mladý zdravotník

Územný spolok SČK Košice – mesto, pracovníci územného spolku, členovia Mládeže SČK, dobrovoľníci MS SČK Kukučínova v spolupráci so Spojenou školou sv. košických mučeníkov Čordákova 50 v Košiciach usporiadali dňa 21.5.2015 celo­mestskú súťaž Detský mladý zdravotník pre I. a II. stupeň ZŠ. Súťažné disciplíny sa skladali z troch častí. Prvá časť –...
>> Viac info

Beseda: "Čas premien"

Každoročne v rámci projektu „Čas premien" dievčatá ale aj chlapci 6. ročníka absolvujú výchovno-vzdelávací program o dospievaní, ochrane reprodukčného zdravia a telesnej a duševnej hygiene. Dňa 29.4.2015 Ing. Zuzana Šuťáková v spolupráci s p. Kotúčovou dievčatám 6. ročníka priblížila zaujímavou formou nástrahy puberty na tému „Medzi nami dievčatami“. V ten istý deň sa aj...
>> Viac info

Deň Zeme 2015

Posledný aprílový deň sa žiaci II. stupňa aktívne zúčastnili “ Dňa Zeme “ v zelenom.
Tohtoročný Deň Zeme mal priblížiť deťom environmentálnu výchovu ako výchovu živú, aby pri nej prežívali zábavu, získali nové vedomosti formou súťaží a kvízov, preverili svoje počítačové zručnosti a vedomosti z biológie,...
>> Viac info

Beseda s piatakmi

Dňa 27.4.2015 sa na našej škole uskutočnila zaujímavá beseda pre piatakov s pánom Semanom, riaditeľom ZOO Košice o „Ochrane prírody a chránených zvieratách“. Tri hodiny po sebe piataci počúvali, rozprávali sa a kládli pánovi Semanovi najrôznejšie otázky. Najväčší záujem a najviac otázok vyvolala kožušina a laba medveďa,...
>> Viac info

JenisejFest 2015

Aj napriek nepriaznivému počasiu si desiatky predovšetkým malých Košičanov aj s rodičmi našli v sobotu predpoludním cestu na šiesty ročník JenisejFestu na našej škole.
Lákadlom boli nielen tradičné detské atrakcie, maľovanie na tvár, vystúpenia našich detí, autogramiády s Mirkou Partlovou, Jánom Slezákom, Thomasom Puskailerom, Peťom Bartošom, či...
>> Viac info

Blokové vyučovanie "Mesto"

2. – 6. marca 2015 sa na našej škole uskutočnilo blokové vyučovanie v 1. a 5. ročníku na tému „Mesto“, v rámci projektu Inovácie vzdelávacieho programu košických základných škôl  – „Cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov.“ Žiaci piateho ročníka sa učili o pamätihodnostiach mesta, orientáciu v meste, legendy o meste, pieseň „ Na...
>> Viac info

Venujte 2% našej škole

Venujte svoje 2% škole prostredníctvom Občianskeho združenia Našim deťom pri ZŠ Jenisejská v Košiciach. Vaše 2% opäť použijeme na zabezpečenie materiálneho vybavenia školy, realizáciu projektov, aktivít, a účasť na súťažiach pre žiakov, vzdelávanie pedagógov, ale aj na propagáciu školy a ďalšie aktivity spojené so skvalitňovaním výchovno-vzdelávacieho...
>> Viac info

Pancake Day

V utorok 17.2.2015 sa uskutočnilo súťažno-zábavné popoludnie pre žiakov 5. a 6. ročníka pod názvom Pancake Day. Naši piataci a šiestaci súťažili, zabávali sa a maškrtili na Palacinkovom dni. V anglicky hovoriacich krajinách je to obľúbená tradícia a vždy sa koná v utorok pred začiatkom pôstu pred Veľkou nocou. Žiaci si vyskúšali,...
>> Viac info

Ruské slovo

Dňa 6.2.2015 sa naši piataci a šiestaci zúčastnili v rámci výučby ruského jazyka Slávnostného galakoncertu, ktorý sa uskutočnil v rámci Celoslovenského kola súťaže Ruské slovo. Organizátori podujatia ( Súkromné gymnázium Petzvalová 4) uskutočnili tento koncert v priestoroch Historickej radnici. V družnej a veselej atmosfére prežili naši žiaci dopoludnie ruskej kultúry,...
>> Viac info

Korčuľovanie

Žiaci našej školy mali možnosť deň pred polročným vysvedčením 29.januára stráviť čas vyučovania v rámci netradičnej hodiny telesnej výchovy na ľadovej ploche Športovo-zábavného areálu na Alejovej ulici v Košiciach. Veľkí aj malí sa do sýtosti vykorčuľovali a zabavili. Veľmi radi si túto aktivitu zopakujeme ešte raz...
>> Viac info

Projekt Educate Slovakia

Celý minulý týždeň sme mali na našej škole v rámci projektu Educate Slovakia, ktorý realizuje organizácia AIESEC, možnosť hosťovať troch študentov, ktorí s našimi štvrtákmi, šiestakmi a siedmakmi konverzovali v anglickom jazyku a porozprávali im o svojej kultúre, krajine a tradíciách. Iris z Hong-Kongu, Dinara z Kazachstanu a Joao z Brazílie okrem...
>> Viac info

Vianočný koncert

Naši žiaci boli opäť súčasťou výnimočnej udalosti. Naši piataci Adam a Berenika podali skvelé herecké výkony počas Vianočného koncertu Mesta Košice, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Historickej radnice. V hľadisku sedelo množstvo významných hostí, medzi nimi primátor mesta Košice Richard Raši, viceprimátorka Renáta Lenártová, minister zdravotníctva Viliam...
>> Viac info

Talentmánia 2014

Talentmánia, prehliadka talentov našej školy, má už svoj piaty ročník za sebou. Kategórie, v ktorých deti môžu súťažiť sa stále nezmenili – spev, tanec, hra na hudobný nástroj. Zmenilo sa však niečo iné. Je to stále viac rastúca úroveň hudobných vystúpení. Pravidelne prítomných na Talentmánii prekvapujú...
>> Viac info

Hravenisko 2014

Dva dni úžasnej atmosféry, zábavy a hrania sa v priestoroch Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach. To bolo Hravenisko 2014. Viac ako dvadsaťpäť vystavovateľov, množstvo hier, hračiek, hlavolamov, stavebníc, hracie konzoly, vedecké a logické hračky, kreatívne hračky, modely, didaktické hračky, rôzne novinky… veľký detský...
>> Viac info

Comenius_Sevilla_2014

Posledná naša cesta v rámci projektu Comenius viedla do Španielskeho mesta Sevilla a neďalekého mestečka La Puebla De Cazalla. Naši žiaci a učitelia sa stretli so žiakmi a učiteľmi z partnerských miest /Turecko-Adana, Taliansko-Ragusa, Francúzsko-Marseille a domáceho Španielska/ aby v rámci hlavnej témy projektu, ktorou je umenie,...
>> Viac info

Číta celá rodina

Ďakujeme Knižnici pre mládež mesta Košice za možnosť byť súčasťou skvelého a zmysluplného festivalu a že sme na našej škole mohli realizovať aktivity s cieľom vytvoriť deťom príjemný deň a zároveň ich motivovať k tomu, aby s radosťou siahli po knižke a zažili príbehy hrdinov vo...
>> Viac info

Otvorenie šk. roka 2014/2015

Po vydarenom predprváckom výlete nebolo prváka, ktorý by sa netešil do školy. V utorok 2. septembra 2014 sa vysmiatymi deťmi zaplnilo átrium školy. Po krátkom príhovore pána riaditeľa Mgr. Róberta Schwarcza nasledovalo pekné vystúpenie, ktoré si pre nových spolužiakov pripravili žiaci druhého ročníka. Potom si už pani...
>> Viac info

Predprvácky výlet 29.08.2014

V tento slnečný piatok sa na Alpínke zišli budúci prváčikovia a ich rodičia s pani učiteľkami a pani vychovávateľkami. Stretnutie vyšlo na jednotku (alebo včeličku?). Kým sa pán riaditeľ venoval rodičom, deti sa zabávali a súťažili pod vedením svojich nových učiteliek a vychovávateliek. Za úspešné zvládnutie...
>> Viac info

Predprvácky výlet

V piatok 29. augusta sa opäť uskutoční „Predprvácky výlet“ pre našich prváčikov, ich súrodencov a rodičov. Stretneme sa o 9.30 hod. na Alpinke a tešiť sa môžete na vaše pani učiteľky a pani vychovávateľky, s ktorými sa zoznámite a ktoré si pre vás pripravili rôzne hry, súťaže a aktivity....
>> Viac info
Megastretko_banner

Megastretko po rokoch

Pozývame všetkých absolventov školy na spoločné stretnutie. Keďže sa snažíme ostať s našimi absolventmi v kontakte a sme radi keď sa o nich aj po dlhšom čase dozvieme niečo nové, na základe rozhovorov s mnohými z nich sme sa rozhodli vytvoriť priestor, aby sa tí, ktorí o to budú mať...
>> Viac info

2014_Hodina angličtiny

Vo vyučovacích hodinách anglického jazyka rozvíjame čitateľskú gramotnosť žiakov rôznymi aktivitami. Žiaci šiesteho ročníka navštívili cudzojazyčnú predajňu kníh. Oboznámili sa s mnohými titulmi ľahkého čítania z beletrie, slovníkmi monolingválnymi, gramatickými príručkami. Dostali pokyny, ako si čo najlepšie vybrať knihy a kde ich kúpiť. Žiakov zaujala táto akcia...
>> Viac info

Slovo, čo ma drží nad vodou 14

V školskom roku 2014/2015 sme vyhlásili štvrtý ročník literárnej súťaže „Slovo, čo ma drží nad vodou“. Po školskom, mestskom a krajskom kole nasledovalo celoslovenské kolo literárnej súťaže venovanej Jozefovi Urbanovi, poetovi, textárovi, ktorého meno nesie v čestnom názve naša škola. Do súťaže sa svojimi nádhernými literárnymi...
>> Viac info

Comenius_Turecko_Adana_2014

Tretia naša cesta v rámci projektu Comenius viedla do tureckého mesta Adana. Po lete z Budapešti do Istambulu a z Istambulu do Adany nás čakalo úžasné privítanie už na letisku. Srdečné hostiteľské rodiny si nás „rozobrali“ a šli sme sa ubytovať a potom na skutočne výdatnú...
>> Viac info

2014_JenisejFest

Už po piaty krát sa v areáli Základnej školy Jozefa Urbana uskutočnil festival, ktorý bol určený pre deti z celých Košíc. Cestu do areálu školy si našlo takmer dvetisíc návštevníkov. V tomto roku bol pripravený naozaj bohatý program a množstvo sprievodných aktivít. Vybrať si mohli tí najmenší,...
>> Viac info

2014_Deň Zeme

Tradične na našej škole oslavujeme Deň Zeme. Tohoročný pripadol na piatok 2.mája. Bol rozdelený na viac častí, aktivity prebiehali po ročníkoch. Aktivity v zelenom- žiaci aj učitelia boli tento deň oblečení v zelenom, vytvorili prekrásne odkazy a priania Zemi, plagáty z prírodných materiálov, odtlačky. Oprášili svoje vedomostí o flóre...
>> Viac info

Košické Benátky

Naša škola sa už druhýkrát zúčastnila ako jediná z košických škôl na veľmi populárnej akcii – Košické Benátky. Dominantným motívom tohoročnej lode bol cyklista v nadživotnej veľkosti. Vyše mesačnú prácu nám trochu prekazil mimoriadne silný vietor, ktorý sa s nami na hladine jazera pohrával ako chcel. Neboli sme...
>> Viac info
Archív aktualít