Základná škola Jozefa Urbana, Košice

Nová webová stránka školy

POZOR!!! Nová stránka školy: http://www.zsjenisejska.edupage.org ...
>> Viac info

Aktuality

2017_iKid

V tomto školskom roku sa konal už 5. ročník celoslovenskej súťaže iKid. Naša škola sa do tohto projektu opäť zapojila a vytvorila dva tímy. Žiaci, ktorí sa zúčastnili programu iKid Slovensko pracovali počas 6 mesiacov na svojich navrhnutých projektoch a mohli sa tak sami presvedčiť, že pripraviť...
>> Viac info

2017_Za jednotky dole vodou

Dobrovoľníci zo Slovenského skautingu, vďaka štedrej podpore Karpatskej nadácie a spoločnosti T-systems Slovakia s.r.o. z programu „T“ for all, all for „T“ pre nás pripravili projekt Za jednotky dole vodou…, cieľom ktorého je podpora a motivácia žiakov k lepším študijným výsledkom aj tým spôsobom, že pre...
>> Viac info

2017_DOD

Vo štvrtok 23. 03. 2017 sa brány našej školy otvorili pre budúcich prváčikov a ich rodičov. Sovička Sonička a šikovné ôsmačky sprevádzali návštevníkov po budove školy, aby im ukázali triedy, učebne, telocvične a ostatné priestory. Poslednou zastávkou bola herňa ŠKD, kde sa deti mohli zahrať a...
>> Viac info

Testovanie 9 - 2017

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl T9–2017 sa uskutoční 5. apríla 2017 (streda). Podrobnejšie informácie o testovaní nájdete TU ...
>> Viac info

2017_Pancake Day

Tento rok sa na našej škole uskutočnil jubilejný 5. ročník palacinkového dňa „Pancake Day“. Počas tohto dňa žiaci 5. a 6. ročníka súťažili v rôznych zábavných súťažiach, majstrovsky ozdobovali palacinky a maškrtili. Umiestnenie tried: 1. miesto: 5.C (Alexandra Katunská, Michal Balint, Oliver Kubovčík, Patrik Guľa) 2. miesto: 6.B (Dušan Sedlák, Lea Dubovská, Lenka Bóriková, Vanessa...
>> Viac info

Chrípkové prázdniny

V dňoch 30.1.2017 – 2.2.2017 nebude prebiehať vyučovanie z dôvodu vysokej chorobnosti žiakov, ŠJ ani ŠKD nebude v prevádzke. Vyučovanie začne v pondelok 6.2.2017 podľa rozvrhu. Výpis polročného vysvedčenia si žiaci alebo ich zákonní zástupcovia môžu prevziať 31.1.2017 od 13:00 – 15:00 hod. ...
>> Viac info

Ďakujeme MT Nábytok

Ďakujeme internetovej predajni MT nábytok.sk za darovanie krásneho nábytku pre druhácke oddelenie školského klubu detí. Vďaka veľkorysosti a ochote zástupcov tejto spoločnosti sme mohli zveľadiť priestory triedy, v ktorej trávia naši druháci popoludnia pri rôznych činnostiach. Teraz už môžu mať prehľadne uložené hračky a pomôcky...
>> Viac info

2016_ olympiáda v ANJ a NEJ

V novembri sa na našej škole konali školské kolá Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnilo 30 žiakov a Olympiády v nemeckom jazyku 25 žiakov. Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách: ANGLICKÝ JAZYK: Kategória 1A miesto: Zuzana Tkáčová, 6.B miesto: Matej Juhásik, 6.C miesto: Viktória Kopkášová, 6.B Kategória 1B miesto: Adam Babják, 9.A miesto:...
>> Viac info

2016_Hodina kódu

Aj naša škola bola toho roku súčasťou projektu „Hodina kódu“ . Iniciatívu Hodina kódu zastrešuje nezisková organizácia Code.org a podporuje ju viac ako 100 partnerov, vrátane veľkých technologických firiem, ktorou je aj Microsoft . Cieľom tejto iniciatívy je motivovať ľudí k získaniu praktických digitálnych zručností a...
>> Viac info

2016_Kodu Cup

Do tretieho ročníka Kodu Cup sa zapojilo viac ako 230 žiakov zo Slovenska a Českej republiky. Súťažilo sa v troch kategóriách, pričom úlohou mladých programátorov bolo vytvoriť ľubovoľnú počítačovú hru v špeciálnom programe Kodu Game Lab z dielne Microsoftu, ktorá funguje na princípe zjednodušeného programovania objektov. Aby to...
>> Viac info

Skype-a-Thon

Dňa 29.11.2016 sa žiaci 8. ročníka zapojili do medzinárodnej Skype-a-Thon misie. Cestovali 1668 míľ cez Skype. Spojili sa s učiteľkou Manuelou Valentim, jej triedou z Portugalska a vyskúšali si hru Mystery Skype. Na druhý deň sa spojili so školou v Bruseli a precestovali ďalších 777 míľ. Počas tohtoročného maratónu v skype žiaci...
>> Viac info

2016_Talentmánia

Niektoré deti ňou žijú už niekoľko týždňov predtým.Nemôžu sa dočkať chvíle, keď po náročnom nácviku predvedú pred pani učiteľkami i prítomnými divákmi svoje tanečné, inštrumentálne, či spevácke nadanie. A tohto roku sa opäť bolo na čo pozerať ! Porota len veľmi ťažko rozhodovala, ktorí boli tí...
>> Viac info

2016_Noc v škole

Už po ôsmy krát sa v našej škole vybrali deti do školy v piatok večer, aby strávili v škole zázračnú, trošku strašidelnú, ale hlavne zábavnú noc. Súťaže, zábava, diskotéka, strašenie a ďalšie aktivity boli súčasťou Noci v škole. Ďakujeme skvelým deviatakom za bezchybnú organizáciu, pani učiteľkám a pánom...
>> Viac info

I-Kid - Londýn a Dublin

V školskom roku 2015/2016 sa pätica našich žiakov veľmi intenzívne venovala účasti v žiackom start-upovom projekte I-Kid… Projektu, ktorý trval takmer celý školský rok venovali množstvo času, energie a kreativity, svoj nápad prezentovali na celoslovenskom finále v Bratislave. Za ich snahu a nasadenie sme sa ich rozhodli...
>> Viac info

Predprvácky výlet

V pondelok 29.08.2016 sa opäť uskutočnil náš tradičný predprvácky výlet, ktorého sa zúčastnili naši prváčikovia, ich rodičia, súrodenci a samozrejme aj ich pani učiteľky a vychovávateľky. Hlavným cieľom tohto výletu je odbúranie neistoty prváčikov z prvého dňa v škole, zoznámenie sa všetkých účastníkov v neformálnej atmosfére a samozrejme množstvo zábavy....
>> Viac info

Privítanie prvákov

Pondelok 5. september 2016 bol pre malých prvákov výnimočným dňom. V slávnostne vyzdobenej škole deti privítali pani učiteľky, pani vychovávateľky a pani zástupkyňa. Nechýbal krátky kultúrny program, ktorý si pre nových spolužiakov pripravili naši druháci. Prajeme Vám, milí prváčikovia, véééľa úspechov! ...
>> Viac info

Veľkolepé oslavy "40"

Už teraz sa môžete tešiť na množstvo podujatí, ktoré sme pre našich žiakov, ich rodičov, širokú verejnosť, bývalých a súčasných zamestnancov, ale aj pre bývalých žiakov či hostí pripravili pri príležitosti osláv 40. výročia školy. Okrem nášho zámeru pripraviť atraktívne a zmysluplné aktivity, našim ďalším cieľom je...
>> Viac info

2016_Ocenenie víťazov olympiád

Dňa 10.6.2016 sa v Centre voľného času na Popradskej ulici konalo vyhodnotenie predmetových olympiád. Ocenení boli najúspešnejší žiaci v jednotlivých olympiádach, medzi ktorými sú aj žiaci našej školy. Ocenení žiaci: Diana Családiová – ŠALIANSKY MAŤKO Bianka Dravecká – OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU, HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – POÉZIA Ema Gáborová – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – POÉZIA Zuzana Tkáčová- HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PRÓZA Liliana Liptáková –...
>> Viac info

2016_Botanikiáda

Dňa 11. mája 2016 sa konalo v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach regionálne kolo Botanikiády, ktorého sa zúčastnili aj naše dve žiačky, Lucia Rošková a Laura Dzobová a umiestnili sa na krásnom 1. mieste. Dievčatám blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v ďalších súťažiach. ...
>> Viac info

Talentshow 2016

Kultúrne stredisko Jazero v piatok 15.4.2015 patrilo malým talentovaným deťom, ktoré sa vo voľnom čase venujú spevu, tancu, literárno-dramatickej tvorbe, hre na hudobný nástroj či maľovaniu. Mestská časť zorganizovala 23. ročník Talentshow, na ktorej nechýbali ani žiaci našej školy. Všetci predviedli obdivuhodný výkon. Na stupienkoch víťazov sa...
>> Viac info

Rada školy - výsledky volieb

Vzhľadom k tomu, že funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ Jenisejská 22 v Košiciach sa končí 26. apríla 2016, prebehli členov rady školy v sekcii pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a svojich zástupcov si volili aj rodičia. Zástupcov zriaďovateľa zvolilo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom zasadnutí 13. marca 2016. Rada školy bude v novom...
>> Viac info

I-Kid_2016

Celoslovenský súťažný projekt zameraný na podporu novej generácie mladých podnikateľov – to je iKid. Žiaci našej školy majú možnosť so svojimi nápadmi, ktoré zrealizujú, zúčastniť sa finále, ktoré bude v Bratislave. Na prvom workshope sa vygenerovali nápady, ktoré predstavili 23.3.2016 zakla­dateľovi projektu iKid Keneth Ryanovi. Pod vedením učiteľov...
>> Viac info

Voľby do rady školy 2016

Dňa 26. apríla 2016 sa končí funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach. V zmysle platnej legislatívy je potrebné voľbami ustanoviť novú radu školy pre nové funkčné obdobie. V jedenásťčlennej rade školy majú dvoch zástupcov pedagogickí zamestnanci, jedného nepedagogickí zamestnanci, štyroch zástupcov zriaďovateľ a...
>> Viac info

Dni energií 2016

Aj tento rok sme sa zúčastnili súťaže „Dni energií 2016“ , ktorú usporiadala Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach pre žiakov základných škôl z Košického kraja. Žiaci 8. C triedy sa spolu s pani učiteľkou fyziky zapojili do vedľajšej kategórie – umeleckej na tému „Energie medzi nami“. Vytvorili tri výkresy...
>> Viac info

Dobšinského deň

Dňa 16.3.2016 sme sa na 1. stupni našej školy pri príležitosti 188. výročia narodenia Pavla Dobšinského venovali tomuto najznámejšiemu zberateľovi ľudových rozprávok. Celý deň sa niesol v rozprávkovom duchu . Oboznámili sa s jeho tvorbou a životom, čítali a počúvali rozprávky, súťažili, kreslili, maľovali známe postavy a riešili množstvo...
>> Viac info

2016_Hviezdoslavov Kubín

Tradičná recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy sa u nás na škole uskutočnila 8. marca 2016. Tento deň prišli osláviť malí aj veľkí. Porota pozitívne hodnotila vysokú účasť recitátorov a všetkým udelila pochvalné uznanie. Na prvých troch miestach sa umiestnili: Poézia: 1. miesto – Ema Gáborová 3.A 2. miesto – Timotej Pribiš...
>> Viac info

Pancake Day - Palacinkový deň

V utorok 9.2. popoludní naši piataci a šiestaci mali zábavno-súťažné popoludnie – Palacinkový deň, na ktorom súťažili, zabávali sa a maškrtili. Priblížili si tak obľúbenú tradíciu v anglicky hovoriacich krajinách Pancake Day (utorok pred začiatkom pôstu pred Veľkou nocou). Žiaci zdobili palacinky, súťažili v štafetovom slalome s palacinkou na panvici, zasmiali...
>> Viac info

Neobmedzený štrajk

zmena od 02.02.2016 Vážení rodičia, Od utorka 2. februára 2016 bude škola v riadnej prevádzke. Vyučovanie bude riadne podľa rozvrhu prebiehať pre všetky ročníky. I napriek tomu vzhľadom k nesplneniu požiadaviek učiteľov ostávajú učitelia v štrajkovej pohotovosti a na základe ďalších jednaní a stretnutí s kompetentnými vás budeme o ďalších krokoch, medzi ktorými je aj...
>> Viac info

2015_Vianoce na Jenisejskej

V sobotu 12. decembra 2015 sme pre žiakov našej školy, ich rodičov aj širokú verejnosť pripravili prvý ročník podujatia Vianoce na Jenisejskej… Podvečer sa celá škola rozsvietila, pre deti sme vykúzlili polárne mestečko, zimný domček so zdobením perníčkov, nebo s anjelikmi i peklo s čertmi a atmosféru dotváralo množstvo krásnych...
>> Viac info

2015_Talentmánia

Naša škola nezabúda ani na talentovaných žiakov v oblasti hudobno – tanečného umenia. Žiaci všetkých ročníkov majú tak šancu predviesť svoj talent v umeleckej súťaži Talentmánia a to v troch katogóriach: spev, tanec a hra na hudobný nástroj. Tohto roku sme v porote privítali vzácneho hosťa, p.Tatianu Paľovčíkovú, sólistku...
>> Viac info
Archív aktualít