Základná škola Jozefa Urbana, Košice

Zápis do prvého ročníka

Opäť je tu obdobie, kedy sa rodičia terajších prípravkárov, budúcich prváčikov, rozhodujú, ktorá základná škola bude pre ich dieťa tá správna. Ktorá im vytvorí príjemnú atmosféru, ktorá ponúkne dobré priestorové vybavenie, moderné pomôcky, výborných učiteľov, zaujímavé mimoškolské aktivity, možnosť pracovať s počítačmi, učiť sa cudzie jazyky, cestovať a spoznávať Slovensko a svet… Ak hľadáte to, o čom píšeme vyššie, tak ste to práve našli. Základná škola Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach ponúka to, čo je uvedené v predošlých riadkoch a okrem toho oveľa viac. Sme škola zameraná na rozvoj životných zručností, cudzie jazyky, podporu nadaných a talentovaných žiakov a prácu s modernými informačno-komunikačnými technológiami. Máme záujem byť školou, ktorá víta a podporí každú pozitívnu...
>> Viac info

Aktuality

Oznam

Dňa 12.3.2014 udeľuje RŠ riaditeľské voľno pre žiakov 5. – 8. ročníka z dôvodu celoslovenského TESTOVANIA 9. ...
>> Viac info

Karneval 2014

Posledný januárový deň bol pre žiakov 1. stupňa mimoriadne veselý. Žiaci aj pani učiteľky boli celé vyučovanie v nádherných karnevalových maskách. Po skončení vyučovania sa vo veľkej telocvični oficiálne začal karneval. Zábava bola skvelá a všetci sme sa poriadne vytancovali. ...
>> Viac info

Zápis detí do 1. ročníka 2014

Zápis do 1. ročníka prebiehal v piatok od 14. hodiny a nasledujúce sobotné dopoludnie. Budúcim prváčikom sa venovali usmiate pani učiteľky a vychovávateľky, ale aj žiaci zo školského klubu detí, oblečení v kostýmoch rozprávkových postavičiek. ...
>> Viac info

Deň otvorených dverí 2014

Budúci prváčikovia so svojimi rodičmi majú každý rok možnosť prezrieť si priestory našej školy, oboznámiť sa s tým, čo škola ponúka, stretnúť sa a pozhovárať s pani učiteľkami a vychovávateľkami. Návštevníkov sprevádzali naši ôsmaci, ktorí ochotne odpovedali na všetky otázky súvisiace s činnosťou školy. ...
>> Viac info

Cestujeme po Európe

Snahou Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici je rozvíjať životné zručnosti žiakov, dať im možnosť učenia prostredníctvom zážitku, zdokonaľovať ich v ovládaní cudzieho jazyka a rozvíjať ich vedomosti čo najzaujímavejším spôsobom. To všetko sa podarí skĺbiť vďaka projektu Comenius, v rámci ktorého získala škola podporu...
>> Viac info

Ruský film v škole

V mesiaci november sa naša škola zapojila do akcie „Ruský film v škole“, organizáciou ktorého je Súkromné slovanské gymnázium Petzvalova 4 v Košiciach. Cieľom festivalu je oboznámiť žiakov, ktorí sa učia ruský jazyk s filmami obľúbenými medzi ruskými školákmi. Na hodinách ruského jazyka si žiaci 5. – 9. ročníka pozreli film...
>> Viac info

Vianočné dielne

V sobotu 14. decembra 2013 sa uskutočnil už štrnásty ročník Detských vianočných dielní s podtitulom Deň plný tvorivosti a dobrej zábavy. Viac ako dvesto detí z celých Košíc si vyrábali pod vedením lektorov rôzne výrobky spojené so zimou a Vianocami. Pozdravy, darčeky, dekorácie, perníčky s použitím bežných aj menej bežných...
>> Viac info

Planetárium

19. novembra si naši štvrtáci šli svoje vedomosti preveriť, ale i dozvedieť sa niečo nové o vesmíre do PLANETÁRIA. To sa nachádza v Technickom múzeu na Hlavnej ulici. Zopakovali sme si pojmy ako vesmír, planéty, galaxia, súhvezdie, poprezerali sme si i ďalekohľady i telúriá. V múzeu je sprístupnená pre verejnosť i zábavná...
>> Viac info

Popoluška (divadlo)

Žiaci 1. stupňa sa dňa 4.12.2013 zúčas­tnili divadelného predstavenia Popoluška. Herci z divadla Clipperton nám zahrali túto rozprávku trošku netradične, no o to zaujímavejšie a zábavnejšie. Všetci sme sa dobre zasmiali a perfektné herecké výkony sme odmenili potleskom. ...
>> Viac info

Hravenisko 2013 sa blíži...

Už po štvrtýkrát sa v priestoroch Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach uskutoční jedinečný festival hier a zábavy pre deti aj dospelých HRAVENISKO 2013. Podujatie sa uskutoční v sobotu a nedeľu 23. a 24. novembra 2013 po oba dni od 9.00 do 19.00 hod. A na čo sa môžete tento rok...
>> Viac info

Imatrikulácia prvákov 2013

Slávnostné prijímanie nových prváčikov je významná udalosť. Aby sa prvák stal skutočným žiakom našej školy, musí prejsť rozprávkovou krajinou a v nej splniť množstvo úloh, na záver zložiť prvácky sľub a zaspievať prvácku hymnu. Tento školský rok si Imatrikulačnú listinu z rúk pána riaditeľa prevzalo spolu...
>> Viac info

Talentmánia 2013

November  – mesiac mladých talentov. Tento prívlastok by si každý rok v našej škole zaslúžil november preto, lebo talentované deti v speve, tanci a hre na nástroj predvedú svoje umelecké nadanie v súťaži Talentmánia. Tohto roku sa do nej zapojilo neuveriteľných 50 žiakov 2.-7.ročníka. Nežné zvuky huslí, zádumčivý...
>> Viac info

Integrácia 2013

Žiaci našej školy sa aj tento rok zúčastnili charitatívneho koncertu INTEGRÁCIA, ktorého hlavnou myšlienkou bolo spojenie všetkých detí bez rozdielu, teda zdravých, zdravotne handicapovaných i sociálne znevýhodnených, s cieľom dosiahnuť ich vzájomné pochopenie, toleranciu, empatiu a rešpekt. Na tejto super akcii vystúpili hviezdy ako Sisa Sklovská, Peter...
>> Viac info

Halloween 2013

Deň 28.10.2013 sa od rána niesol v znamení Halloweenu. Žiaci 1.stupňa vyrezávali tekvice, vyrábali rôzne halloweenske strašidielka a pripravovali sa na večerný halloweensky pochod. Podvečer prišli v nápaditých maskách bosoriek, strašidiel, mátoh a hrôzostrašných bytostí. Nezaostávali ani učitelia a tiež sa premenili na rôzne strašidelné stvorenia. Aj...
>> Viac info

2013 Deň jablka

Tak ako každý rok, aj tento, si žiaci na ZŠ Jozefa Urbana pripomenuli Deň jablka v rámci Medzinárodného dňa zdravej výživy. Zopakovali si poznatky o zdravej výžive, ovocí a na tieto témy veselo diskutovali. Spolu s učiteľmi pripravovali v triedach chutné dobroty s použitím ovocia a zeleniny, ochutnávali jablká,...
>> Viac info

Deň pre moju školu

Jeden deň pre moju školu Sobota 05. 10. 2013 bola opäť venovaná našej škole. Všetci zúčastnení zamestnanci, rodičia, žiaci a ďalší dobrovoľní nadšenci odviedli veľký kus práce. Upravilo sa okolie budovy školy, doskočisko, školský dvor, vymaľovala sa náraďovňa, pracovalo sa v rôznych triedach v budove školy… Počas celého pracovného...
>> Viac info

Európsky deň jazykov

26. september je Európsky deň jazykov. Na našej škole sme si tento deň pripomenuli na hodinách anglického jazyka tvorbou rôznych žiackych projektov. Na 1. stupni to boli to projekty na témy: rodina, farby, ovocie, hudobné nástroje, čísla… Vydarené práce žiakov sme vystavili na chodbách našej školy....
>> Viac info

Deň mlieka

Žiaci I. stupňa si aj tento rok dňa 25.9. pripomenuli Svetový deň mlieka na školách. Okrem toho, že si upevnili poznatky o dôležitosti pitia mlieka prostredníctvom rôznych prezentácií a úloh, pripravili si aj výstavu obľúbených mliečnych výrobkov, kreslili a navrhovali obaly na mliečne výrobky. Nechýbala ani...
>> Viac info

Deň prvej pomoci

Zdravotníčky z Červeného kríža si pre našich tretiakov a štvrtákov pripravili prednášku o poskytovaní prvej pomoci s názornými ukážkami. Žiaci si vyskúšali základné postupy poskytovania prvej pomoci a privolania záchrannej lekárskej služby. ...
>> Viac info
Slávnostné otvorenie školského roka 2013/2014

Otvorenie šk. r. 2013/2014

V pondelok 2. 9. 2013 sa átrium školy zaplnilo malými usmiatymi prváčikmi, ktorých sa ujali pani učiteľky Renáta Miklošová, Eva Zelenková, Karolína Maurerová a pani vychovávateľky Valéria Feketeová a Jana Klimková. Všetkých prítomných privítal pán riaditeľ Róbert Schwarcz a naši šikovní druháci si pod vedením svojich učiteliek pripravili...
>> Viac info

Prvácky výlet

Štvrtok 29. august 2013 bol pre našich nových prváčikov výnimočný. So svojimi rodičmi prišli na Alpínku, kde sa stretli s budúcimi pani učiteľkami a pani vychovávateľkami. Rodičom sa prihovoril pán riaditeľ Mgr. Róbert Schwarcz a medzitým sa pani učiteľky a pani vychovávateľky venovali deťom. Aj keď nám...
>> Viac info

Animátor XXS

Od augusta 2012 do júla 2013 je naša škola zapojená do projektu „Animátor XXS“, ktorý sa uskutočňuje vďaka podpore z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre detí Slovenska. Projekt je zameraný na rozvoj zručností detí v oblasti komunikácie, činnosti animátorov, kooperácie a tiež motivácie k práci...
>> Viac info

Slávnostné ocenenie žiakov

Deň pred záverom školského roka riaditeľ školy slávnostne ocenil žiakov,ktorí úspešne reprezentovali v tomto polroku našu školu v rôznych súťažiach. Žiakov čakalo okrem zaujímavých odmien aj príjemné pohostenie. ...
>> Viac info

Supertrieda roka 5.C

Súťaž o triedu mesiaca a samozrejme aj supertriedu roka vám už isto nemusíme predstavovať. Vo viacerých triedach nám pribudli rôzne maľby na stenách, o ktoré ste sa pričinili najmä tí, ktorým nerobí problém starať sa o čistotu a poriadok vo svojej triede a zároveň sa aj...
>> Viac info

Kde všade sme boli?

Aj keď to vyzeralo, že povodňová situácia v Bratislave pokazí piatakom výlet na západné Slovensko, zažili napokon veľa zážitkov a doniesli si pekné spomienky. Pozreli si hrad Červený Kameň, v Bojniciach navštívili zámok a ZOO, vybrali sa na túru k zrúcanine hradu Biely Kameň, v Bratislave si prezreli...
>> Viac info

Návšteva divadla Babadla

Po dlhom očakávaní nás v ŠKD dňa 22.5.2013 nav­štívilo bábkové divadlo Babadlo z Prešova.
Pre nepriaznivé počasie sme ich privítali v telocvični školy. Príbeh statočného cínového vojačika dojal malých aj veľkých. Deti sa presvedčili, že nie každá rozprávka sa skončí „happy endom“.
Zažili sme pekný umelecký zážitok....
>> Viac info

Štvorylka 2013

Mesto Košice sa 24.5.2013 stalo prostredníctvom školákov druhého stupňa a stredoškolákov účastníkom jedinečného medzinárodného projektu European Quadrille Dance Festival.
Štvorylka je dobrovoľný tanec, ktorý si našiel obľubu u košických žiakov a z roka na rok sa o tom presviedčame svojou účasťou. ZŠ Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici sa...
>> Viac info

Košické Benátky 2013

Ďakujeme organizátorom Košických Benátok 2013, Mestu Košice za možnosť zažiť neopakovateľnú atmosféru tohto podujatia… Naša loď obsadila vďaka tomu že sa nepotopila :-) a vďaka kreativite a majstrovsvu p. učiteľa Oskár Gajdoš a našich žiakov krásne tretie miesto :-) Ďakujeme všetkým ktorí sa o to...
>> Viac info

Pocta slávnemu komikovi

Naši žiaci sa pokúsili o rekord v čo najväčšom počte stvárnení známeho komika Charlieho Chaplina. Ich rekord by mal v najbližších dňoch odobriť komisár Knihy slovenských rekordov. Zapojila sa celá škola, od prvákov až po deviatakov. Deti urobili 766 rôznych diel. Dokopy použili až 14 rôznych techník, od kresby...
>> Viac info

Tvoja správna voľba

Naša škola sa zapojila do preventívneho projektu s názvom Tvoja správna voľba, ktorý bol určený pre žiakov 2. – 5. ročníka. Formou interaktívnej tvorivej dielne sa naši žiaci učili o škodlivosti užívania návykových látok. Dopoludnie bolo venované najmä informáciám o hrozbe, ktorú predstavujú tabak, alkohol a marihuana. Páni policajti...
>> Viac info
Archív aktualít