Základná škola Jozefa Urbana, Košice

Veľkolepé oslavy "40"

Už teraz sa môžete tešiť na množstvo podujatí, ktoré sme pre našich žiakov, ich rodičov, širokú verejnosť, bývalých a súčasných zamestnancov, ale aj pre bývalých žiakov či hostí pripravili pri príležitosti osláv 40. výročia školy. Okrem nášho zámeru pripraviť atraktívne a zmysluplné aktivity, našim ďalším cieľom je vďaka týmto podujatiam získať finančné prostriedky na rekonštrukciu areálu školy, výstavbu multifunkčného ihriska a revitalizáciu existujúcich športovísk. Aby sa nám naše ciele podarilo naplniť, budeme vďační za akúkoľvek pomoc pri príprave, propagácii a realizácii nižšie uvedených podujatí. Hľadáme preto sponzorov, reklamných partnerov, darcov, dobrých ľudí ktorí nám poukážu 2% z dane FO a PO, či poskytnú rôzne služby spojené s propagáciou, tlačou, reklamným priestorom a podobne. V prípade ochoty akokoľvek pomôcť...
>> Viac info

Aktuality

Talentshow 2016

Kultúrne stredisko Jazero v piatok 15.4.2015 patrilo malým talentovaným deťom, ktoré sa vo voľnom čase venujú spevu, tancu, literárno-dramatickej tvorbe, hre na hudobný nástroj či maľovaniu. Mestská časť zorganizovala 23. ročník Talentshow, na ktorej nechýbali ani žiaci našej školy. Všetci predviedli obdivuhodný výkon. Na stupienkoch víťazov sa...
>> Viac info

Rada školy - výsledky volieb

Vzhľadom k tomu, že funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ Jenisejská 22 v Košiciach sa končí 26. apríla 2016, prebehli členov rady školy v sekcii pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a svojich zástupcov si volili aj rodičia. Zástupcov zriaďovateľa zvolilo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom zasadnutí 13. marca 2016. Rada školy bude v novom...
>> Viac info

I-Kid_2016

Celoslovenský súťažný projekt zameraný na podporu novej generácie mladých podnikateľov – to je iKid. Žiaci našej školy majú možnosť so svojimi nápadmi, ktoré zrealizujú, zúčastniť sa finále, ktoré bude v Bratislave. Na prvom workshope sa vygenerovali nápady, ktoré predstavili 23.3.2016 zakla­dateľovi projektu iKid Keneth Ryanovi. Pod vedením učiteľov...
>> Viac info

Voľby do rady školy 2016

Dňa 26. apríla 2016 sa končí funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach. V zmysle platnej legislatívy je potrebné voľbami ustanoviť novú radu školy pre nové funkčné obdobie. V jedenásťčlennej rade školy majú dvoch zástupcov pedagogickí zamestnanci, jedného nepedagogickí zamestnanci, štyroch zástupcov zriaďovateľ a...
>> Viac info

Dni energií 2016

Aj tento rok sme sa zúčastnili súťaže „Dni energií 2016“ , ktorú usporiadala Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach pre žiakov základných škôl z Košického kraja. Žiaci 8. C triedy sa spolu s pani učiteľkou fyziky zapojili do vedľajšej kategórie – umeleckej na tému „Energie medzi nami“. Vytvorili tri výkresy...
>> Viac info

Dobšinského deň

Dňa 16.3.2016 sme sa na 1. stupni našej školy pri príležitosti 188. výročia narodenia Pavla Dobšinského venovali tomuto najznámejšiemu zberateľovi ľudových rozprávok. Celý deň sa niesol v rozprávkovom duchu . Oboznámili sa s jeho tvorbou a životom, čítali a počúvali rozprávky, súťažili, kreslili, maľovali známe postavy a riešili množstvo...
>> Viac info

2016_Hviezdoslavov Kubín

Tradičná recitačná súťaž Hviezdoslavov Kubín v prednese poézie a prózy sa u nás na škole uskutočnila 8. marca 2016. Tento deň prišli osláviť malí aj veľkí. Porota pozitívne hodnotila vysokú účasť recitátorov a všetkým udelila pochvalné uznanie. Na prvých troch miestach sa umiestnili: Poézia: 1. miesto – Ema Gáborová 3.A 2. miesto – Timotej Pribiš...
>> Viac info

Zápis a DOD 2016

Opäť je tu obdobie, kedy sa rodičia terajších prípravkárov, budúcich prváčikov, rozhodujú, ktorá základná škola bude pre ich dieťa tá správna. Ktorá im vytvorí príjemnú atmosféru, ktorá ponúkne dobré priestorové vybavenie, moderné pomôcky, výborných učiteľov, zaujímavé mimoškolské aktivity, možnosť pracovať s počítačmi, učiť sa cudzie jazyky,...
>> Viac info

Pancake Day - Palacinkový deň

V utorok 9.2. popoludní naši piataci a šiestaci mali zábavno-súťažné popoludnie – Palacinkový deň, na ktorom súťažili, zabávali sa a maškrtili. Priblížili si tak obľúbenú tradíciu v anglicky hovoriacich krajinách Pancake Day (utorok pred začiatkom pôstu pred Veľkou nocou). Žiaci zdobili palacinky, súťažili v štafetovom slalome s palacinkou na panvici, zasmiali...
>> Viac info

Neobmedzený štrajk

zmena od 02.02.2016 Vážení rodičia, Od utorka 2. februára 2016 bude škola v riadnej prevádzke. Vyučovanie bude riadne podľa rozvrhu prebiehať pre všetky ročníky. I napriek tomu vzhľadom k nesplneniu požiadaviek učiteľov ostávajú učitelia v štrajkovej pohotovosti a na základe ďalších jednaní a stretnutí s kompetentnými vás budeme o ďalších krokoch, medzi ktorými je aj...
>> Viac info

2015_Vianoce na Jenisejskej

V sobotu 12. decembra 2015 sme pre žiakov našej školy, ich rodičov aj širokú verejnosť pripravili prvý ročník podujatia Vianoce na Jenisejskej… Podvečer sa celá škola rozsvietila, pre deti sme vykúzlili polárne mestečko, zimný domček so zdobením perníčkov, nebo s anjelikmi i peklo s čertmi a atmosféru dotváralo množstvo krásnych...
>> Viac info

2015_Talentmánia

Naša škola nezabúda ani na talentovaných žiakov v oblasti hudobno – tanečného umenia. Žiaci všetkých ročníkov majú tak šancu predviesť svoj talent v umeleckej súťaži Talentmánia a to v troch katogóriach: spev, tanec a hra na hudobný nástroj. Tohto roku sme v porote privítali vzácneho hosťa, p.Tatianu Paľovčíkovú, sólistku...
>> Viac info

Superkarta-Superškola

Sme prvá škola, ktorá rozbieha vlastný vernostný systém. Vďaka vernostnej karte budete môcť nakupovať u viac ako stovky partnerov tovary a služby s výraznými zľavami, čím ušetríte nemálo peňazí… zároveň podporíte našu školu a projekt rekonštrukcie a revitalizácie športovísk a areálu školy… Ak chcete pomôcť a...
>> Viac info

Hravenisko 2015 je za nami

Máme za sebou šiesty, myslím že veľmi vydarený, ročník Festivalu hier a zábavy Hravenisko, ktoré navštívilo viac ako sedemtisíc návštevníkov a počas ktoreho sa naša škola opäť premenila na fantastický svet hier a hračiek. Nechýbali hry a hračky každého druhu, množstvo prezentácií, detské kútiky,...
>> Viac info

zmluvy 2015

Zmluva_Hravenis­ko_prenajom_Tram­taria_2015 Zmluva_Hravenis­ko_prenajom_Fri­go_2015 Zmluva_Hravenis­ko_prenajom_OZ_Na­sim_detom_2015 Zmluva_Hravenis­ko_spolupraca_T_F_ND_20­15 ...
>> Viac info

Deň zdravia-riaditeľské voľno

Riaditeľ školy vyhlasuje na štvrtok 19. novembra 2015 riaditeľské voľno z organizačných a prevádzkových dôvodov. Pedagogickí zamestnanci školy sa v daný deň zapájajú do aktivity Deň zdravia a Učiteľská kvapka krvi, rozhodli sa tak podporiť svoje fyzické a psychické zdravie, pomôcť najvzácnejšou tekutinou tým, ktorí ju potrebujú a...
>> Viac info

2015 Naše športové úspechy

Naši žiaci sa pravidelne zúčastňujú športových súťaží. Tu sú najnovšie úspechy našich žiakov. Cezpoľný beh (25.9.2015) O tom, že naši žiaci vedia behať cez polia, svedčia výsledky v obvodnom kole cezpoľného behu, kde ich úlohou bolo zdolať jeden až tri kilometre okolo jazera. Podarilo sa im to...
>> Viac info

Číta celá rodina 2015

Aj tento rok sme sa stali súčasťou literárneho festivalu ČÍTA CELÁ RODINA. Čítali sme všetci a takmer všade aj na netradičných miestach (na pláži, v telocvični, v jedálni, strašidelne po schodmi …) V nárečí nám čítala aj pani redaktorka ešte Československého rozhlasu Katarína Čintalová, zavítala medzi nás...
>> Viac info

Povolania

Naši žiaci majú možnosť v sprievode rodičov navštíviť po vyučovaní v dňoch 21. – 22. októbra 2015 prezentáciu odborov stredných škôl a povolaní, ktorú organizuje Košický samosprávny kraj v spolupráci s Mestom Košice a bude sa konať v telocvični SOS Ostrovského 1 v Košiciach. V pozvánke si môžete pozrieť bližšie informácie o podujatí. ...
>> Viac info

Predprvácky výlet 2015

V sobotu 29. augusta sa opäť uskutoční „Predprvácky výlet“ pre našich prváčikov, ich súrodencov a rodičov. Stretneme sa o 9.30 hod. v areáli Koliby Zlatá podkova na sídlisku KVP (odbočka pri Lidli smerom k ProCare a kláštoru) a tešiť sa môžete na vaše pani učiteľky a pani vychovávateľky, s ktorými sa...
>> Viac info

Integrácia 2015

Už po štvrtý krát majú vybraní žiaci našej školy možnosť zúčastniť sa nadnárodného charitatívneho koncertu Integrácia. Po košickej Steel Arene a prešovskej Mestskej hale sa koncert presúva do bratislavskej Slovnaft Areny… Medzi vybranými školami, medzi ktorými sú iba dve školy z Košíc, opäť nebudú chýbať...
>> Viac info

Projekt iKid

Naša škola v tomto skvelom projekte nemohla chýbať. Spolu so ZŠ Ľudovíta Fullu sme reprezentovali Košice a mali sme možnosť byť súčasťou skupiny desiatich vybraných škôl z celého Slovenska, ktoré dali svojim žiakom možnosť vyskúšať si namodelovať svoj podnikateľský projekt od myšlienky, cez všetky procesy, konzultácie...
>> Viac info

SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC

Na 18. ročníku medzinárodnej výtvarnej súťaže SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC bol mimoriadne úspešný náš žiak 7. ročníka Tomáš Lukáč, ktorý v konkurencii žiakov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Slovinska získal svojou prácou Super sen o bicykli I. miesto. Srdečne blahoželáme. ...
>> Viac info

Detský mladý zdravotník

Územný spolok SČK Košice – mesto, pracovníci územného spolku, členovia Mládeže SČK, dobrovoľníci MS SČK Kukučínova v spolupráci so Spojenou školou sv. košických mučeníkov Čordákova 50 v Košiciach usporiadali dňa 21.5.2015 celo­mestskú súťaž Detský mladý zdravotník pre I. a II. stupeň ZŠ. Súťažné disciplíny sa skladali z troch častí. Prvá časť –...
>> Viac info

Beseda: "Čas premien"

Každoročne v rámci projektu „Čas premien" dievčatá ale aj chlapci 6. ročníka absolvujú výchovno-vzdelávací program o dospievaní, ochrane reprodukčného zdravia a telesnej a duševnej hygiene. Dňa 29.4.2015 Ing. Zuzana Šuťáková v spolupráci s p. Kotúčovou dievčatám 6. ročníka priblížila zaujímavou formou nástrahy puberty na tému „Medzi nami dievčatami“. V ten istý deň sa aj...
>> Viac info

Deň Zeme 2015

Posledný aprílový deň sa žiaci II. stupňa aktívne zúčastnili “ Dňa Zeme “ v zelenom.
Tohtoročný Deň Zeme mal priblížiť deťom environmentálnu výchovu ako výchovu živú, aby pri nej prežívali zábavu, získali nové vedomosti formou súťaží a kvízov, preverili svoje počítačové zručnosti a vedomosti z biológie,...
>> Viac info

Beseda s piatakmi

Dňa 27.4.2015 sa na našej škole uskutočnila zaujímavá beseda pre piatakov s pánom Semanom, riaditeľom ZOO Košice o „Ochrane prírody a chránených zvieratách“. Tri hodiny po sebe piataci počúvali, rozprávali sa a kládli pánovi Semanovi najrôznejšie otázky. Najväčší záujem a najviac otázok vyvolala kožušina a laba medveďa,...
>> Viac info

JenisejFest 2015

Aj napriek nepriaznivému počasiu si desiatky predovšetkým malých Košičanov aj s rodičmi našli v sobotu predpoludním cestu na šiesty ročník JenisejFestu na našej škole.
Lákadlom boli nielen tradičné detské atrakcie, maľovanie na tvár, vystúpenia našich detí, autogramiády s Mirkou Partlovou, Jánom Slezákom, Thomasom Puskailerom, Peťom Bartošom, či...
>> Viac info

Blokové vyučovanie "Mesto"

2. – 6. marca 2015 sa na našej škole uskutočnilo blokové vyučovanie v 1. a 5. ročníku na tému „Mesto“, v rámci projektu Inovácie vzdelávacieho programu košických základných škôl  – „Cesta ku zlepšeniu kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov.“ Žiaci piateho ročníka sa učili o pamätihodnostiach mesta, orientáciu v meste, legendy o meste, pieseň „ Na...
>> Viac info

Venujte 2% našej škole

Venujte svoje 2% škole prostredníctvom Občianskeho združenia Našim deťom pri ZŠ Jenisejská v Košiciach. Vaše 2% opäť použijeme na zabezpečenie materiálneho vybavenia školy, realizáciu projektov, aktivít, a účasť na súťažiach pre žiakov, vzdelávanie pedagógov, ale aj na propagáciu školy a ďalšie aktivity spojené so skvalitňovaním výchovno-vzdelávacieho...
>> Viac info
Archív aktualít