2015_Talentmánia

Naša škola nezabúda ani na talentovaných žiakov v oblasti hudobno – tanečného umenia. Žiaci všetkých ročníkov majú tak šancu predviesť svoj talent v umeleckej súťaži Talentmánia a to v troch katogóriach: spev, tanec a hra na hudobný nástroj. Tohto roku sme v porote privítali vzácneho hosťa, p.Tatianu Paľovčíkovú, sólistku opery Štátneho divadla v Košiciach. Prítomní mali možnosť vypočuť si nielen ľudové piesne, ale aj moderné piesne ako naše, tak aj v anglickom jazyku. Všetkých zúčastnených očarili nádherné tóny huslí, príjemné melódie zahraté na klavíri, či rezké tóny zobcovej flauty. Najpočetnejší však boli tanečníci. Pobavili všetkých divákov vďaka rôznym štýlom tancov od moderného disco, cez hip-hop, až po vlastnú choreografiu. Záujem o súťaž tohto typu svedčí o tom, že ZŠ Jozefa Urbana má dosť talentovaných detí a bude ich aj v budúcnosti podporovať.