2015_Vianoce na Jenisejskej

V sobotu 12. decembra 2015 sme pre žiakov našej školy, ich rodičov aj širokú verejnosť pripravili prvý ročník podujatia Vianoce na Jenisejskej… Podvečer sa celá škola rozsvietila, pre deti sme vykúzlili polárne mestečko, zimný domček so zdobením perníčkov, nebo s anjelikmi i peklo s čertmi a atmosféru dotváralo množstvo krásnych farebných svetiel. Nechýbali ani maskoti a dobročinná burza výrobkov žiakov a učiteľov školy, či riaditeľský punč, čaj či domáce šišky a mafinky. Výťažok zo všetkého, čo si návštevníci podujatia zakúpili, putuje na zveľadenie športovísk a areálu školy. Všetkých určite potešil aj pódiový program, v ktorom vystúpili detský orchester Klasik Band, deti zo Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici v Košiciach, speváčka Stanka Džubáková a veľmi atraktívna šou ruskej umelkyne, ktorá maľuje do piesku. Sme radi, že na podujatie zavítala a návštevníkov pozdravila aj pani starostka Mestskej časti Košice Nad jazerom Lenka Kovačevičová , ktorá nad podujatím prevzala záštitu. Veríme, že sa nám podarilo vytvoriť krásnu zimnú, vianočnú atmosféru a že sme potešili všetkých, ktorí do areálu našej školy zavítali. Ďakujeme všetkým sponzorom a partnerom podujatia, ako aj dobrovoľníkom ktorí podujatie pripravovali za ich pomoc a ochotu.