2016_ olympiáda v ANJ a NEJ

V novembri sa na našej škole konali školské kolá Olympiády v anglickom a nemeckom jazyku. Olympiády v anglickom jazyku sa zúčastnilo 30 žiakov a Olympiády v nemeckom jazyku 25 žiakov.

Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách:

ANGLICKÝ JAZYK:

Kategória 1A

 1. miesto: Zuzana Tkáčová, 6.B
 2. miesto: Matej Juhásik, 6.C
 3. miesto: Viktória Kopkášová, 6.B

Kategória 1B

 1. miesto: Adam Babják, 9.A
 2. miesto: Richard Olexa, 9.A
 3. miesto: Branislav Kotúč, 9.C

NEMECKÝ JAZYK:

Kategória 1A

 1. miesto: Dávid Eštok, 6.C
 2. miesto: Laura Baníková, 7.B
 3. miesto: Laura Dzobová, 6.B

Kategória 1B

 1. miesto: Bianka Dravecká, 8.A
 2. miesto: Vanesa Sabolová, 9.A
 3. miesto: Michaela Basárová, 9.C

Kategória 1C

1. miesto: Martina Papcuňárová, 6.C