I-Kid_2016

Celoslovenský súťažný projekt zameraný na podporu novej generácie mladých podnikateľov – to je iKid. Žiaci našej školy majú možnosť so svojimi nápadmi, ktoré zrealizujú, zúčastniť sa finále, ktoré bude v Bratislave. Na prvom workshope sa vygenerovali nápady, ktoré predstavili 23.3.2016 zakla­dateľovi projektu iKid Keneth Ryanovi. Pod vedením učiteľov a mentorov z biznis prostredia vytvárajú mladí inovátori svoj vlastný startup.