2016_Ocenenie víťazov olympiád

Dňa 10.6.2016 sa v Centre voľného času na Popradskej ulici konalo vyhodnotenie predmetových olympiád. Ocenení boli najúspešnejší žiaci v jednotlivých olympiádach, medzi ktorými sú aj žiaci našej školy.

Ocenení žiaci:

Diana Családiová – ŠALIANSKY MAŤKO

Bianka Dravecká – OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU, HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – POÉZIA

Ema Gáborová – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – POÉZIA

Zuzana Tkáčová- HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – PRÓZA

Liliana Liptáková – PYTAGORIÁDA

Jakub Figeľ – PYTAGORIÁDA

Naša škola dostala Ďakovný list za pomoc pri realizácii obvodného kola olympiády v anglickom jazyku, ktorú zorganizovala pani učiteľka Eva Nováková.