Predprvácky výlet

V pondelok 29.08.2016 sa opäť uskutočnil náš tradičný predprvácky výlet, ktorého sa zúčastnili naši prváčikovia, ich rodičia, súrodenci a samozrejme aj ich pani učiteľky a vychovávateľky. Hlavným cieľom tohto výletu je odbúranie neistoty prváčikov z prvého dňa v škole, zoznámenie sa všetkých účastníkov v neformálnej atmosfére a samozrejme množstvo zábavy. Nechýbali preto rôzne hry a súťaže pre deti i rodičov, nafukovací hrad, či maľovanie na tvár. Veríme, že dopoludnie strávené v úžasnom areáli koliby Zlatá podkova splnilo svoj účel a že naši prváčikovia budú chodiť do školy s radosťou.:)