2016_Talentmánia

Niektoré deti ňou žijú už niekoľko týždňov predtým.Nemôžu sa dočkať chvíle, keď po náročnom nácviku predvedú pred pani učiteľkami i prítomnými divákmi svoje tanečné, inštrumentálne, či spevácke nadanie. A tohto roku sa opäť bolo na čo pozerať ! Porota len veľmi ťažko rozhodovala, ktorí boli tí najlepší.Zvlášť prekvapili malí hráči na klavír, husle,flautu, akordeón, trúbku i saxofón.Spomedzi tanečných čísel najviac upútali Six girls, Just Dance, Stars Dance a Viki Galajdová. Srdečne im k úspechu blahoželáme a najbližšie niektorých z nich uvidíme na Vianociach na Jenisejskej.