2017_DOD

Vo štvrtok 23. 03. 2017 sa brány našej školy otvorili pre budúcich prváčikov a ich rodičov. Sovička Sonička a šikovné ôsmačky sprevádzali návštevníkov po budove školy, aby im ukázali triedy, učebne, telocvične a ostatné priestory. Poslednou zastávkou bola herňa ŠKD, kde sa deti mohli zahrať a rodičia dostali od učiteliek, vychovávateliek a pána riaditeľa odpovede na všetky otázky, týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu. Príjemným spestrením dňa boli pre deti nafukovadlá, modelovanie balónov či maľovanie na tvár.