2017_Za jednotky dole vodou

Dobrovoľníci zo Slovenského skautingu, vďaka štedrej podpore Karpatskej nadácie a spoločnosti T-systems Slovakia s.r.o. z programu „T“ for all, all for „T“ pre nás pripravili projekt Za jednotky dole vodou…, cieľom ktorého je podpora a motivácia žiakov k lepším študijným výsledkom aj tým spôsobom, že pre nás zorganizujú zážitkový splav rieky Hornád, ktorého sa tento rok zúčastní 19 žiakov 8. a 9. ročníka v sprievode pedagógov dňa 24.6.2017.

Plagát - (png), Za jednotky dole vodou - (pdf),