A ide sa cestovať

Krakov 2009Krakov 2009

I v tomto školskom roku sme pre žiakov pripravili množstvo príležitostí pre spoznávanie krás Slovenska, ale i cudzích krajín. Opäť sme pripravili niekoľko škôl v prírode, jazykový pobyt, okružné výlety, expedície a víkendovky. Okrem spoznávania prírody, kultúrných a prírodných pamiatok a zaujímavostí daných lokalít, všetky podujatia budú spojené s množstvom aktivít, dobrou atmosférom a nezabudnuteľnými zážitkami. Tu je plán pobytových aktivít na nasledujúce obdobie:

Víkend s remeslami Záježová pri Zvolene

26.-28.04. – 5.C,D – s podporou Nadácie Orange

Škola v prírode Chmeľová pri Bardejove

10.-15.05 – 2.A,B,C

Škola v prírode Račkova dolina

15.-22.05. – 5.A,B,C,D

Jazykový pobyt Semmering, Rakúsko

26.-31.05. – 6.A, 7.C,B – s podporou OZ Našim deťom

Okružný výlet Východné Slovensko

17.-20.06. – 3.A,B,C

Okružný výlet Stredné Slovensko

09.-13.06. – 4.A,B,C

Expedícia Krakov a Osvienčim

14.-16.05. – 9.A,B,C – s podporou Rady vlády pre prevenciu kriminality