Ďakujeme MT Nábytok

Ďakujeme internetovej predajni MT nábytok.sk za darovanie krásneho nábytku pre druhácke oddelenie školského klubu detí. Vďaka veľkorysosti a ochote zástupcov tejto spoločnosti sme mohli zveľadiť priestory triedy, v ktorej trávia naši druháci popoludnia pri rôznych činnostiach. Teraz už môžu mať prehľadne uložené hračky a pomôcky a tešiť sa z príjemného prostredia. Ak sa chystáte na nákup nábytku, určite si pozrite aj ponuku na www.mt-nabytok.sk