Dni energií 2016

Aj tento rok sme sa zúčastnili súťaže „Dni energií 2016“ , ktorú usporiadala Stredná priemyselná škola elektrotechnická v Košiciach pre žiakov základných škôl z Košického kraja. Žiaci 8. C triedy sa spolu s pani učiteľkou fyziky zapojili do vedľajšej kategórie – umeleckej na tému „Energie medzi nami“. Vytvorili tri výkresy s uvedenou tematikou za našu školu. Práce tvorili ľubovoľnou technikou rôzneho formátu (maľba, kresba, grafika, koláž). Žiaci počas súťaže boli rozdelení do skupín, každá skupinka mala svojho mentora, ktorý ich usmerňoval pri riešení úloh. Družstvo v dievčenskom zložení: Michaela Basárová, Jenifer Nikelová, Laura Prokopová, Ivana Figurová a Stela Orosová sa po záverečnom vyhodnotení umiestnilo na 3. mieste, zároveň dostali aj cenu poroty za umeleckú tvorbu. Počas hodnotenia prác a výsledkov úloh porotov sa žiaci oboznámili aj s prácami starších spolužiakov tejto školy. Zaujala ich prednáška o využití a šetrení energie, ale aj funkčné modely napr. Teslov transformátor, Peltierov jav, inteligentný dom s úsporou energie, modely svetelných zdrojov. Všetkým sa chceme poďakovať za zaujímavé dopoludnie.