Dobšinského deň

Dňa 16.3.2016 sme sa na 1. stupni našej školy pri príležitosti 188. výročia narodenia Pavla Dobšinského venovali tomuto najznámejšiemu zberateľovi ľudových rozprávok. Celý deň sa niesol v rozprávkovom duchu . Oboznámili sa s jeho tvorbou a životom, čítali a počúvali rozprávky, súťažili, kreslili, maľovali známe postavy a riešili množstvo zábavných úloh. Šikovným sa dokonca podarilo postaviť aj hrad Pavla Dobšinského, ktorý bol plný ľudových rozprávok. Žiaci neobišli ani našu školskú knižnicu, v ktorej sa konala výstava kníh od tohto známeho zberateľa. Všetci sme strávili zaujímavý, pestrý a netradičný rozprávkový deň.