Rada školy - výsledky volieb

Vzhľadom k tomu, že funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ Jenisejská 22 v Košiciach sa končí 26. apríla 2016, prebehli členov rady školy v sekcii pedagogických zamestnancov, nepedagogických zamestnancov a svojich zástupcov si volili aj rodičia. Zástupcov zriaďovateľa zvolilo Mestské zastupiteľstvo v Košiciach na svojom zasadnutí 13. marca 2016.

Rada školy bude v novom funkčnom období pracovať v zložení:

zástupcovia zriaďovateľa:

  1. Renáta Lenártová
  2. Lenka Kovačevičová
  3. Anna Jenčová
  4. Bernard Berberich

zástupcovia rodičov:

5. Natália Liptáková

6. Katarína Adamovská

7. Beáta Kolodžejová

8. Jozef Matej

zástupcovia pedagogických zamestnancov:

9. Eva Orgonášová

10. Stanislav Smolko

zástupcovia nepedagogických zamestnancov:

11. Márie Miková

Členom rady školy ďakujeme za ich prácu v uplynulom funkčnom období a tešíme sa na spoluprácu s novými členmi rady školy.