Kontakt

Základná škola na Jenisejskej ulici v Košiciach

adresa:

Jenisejská 22
040 12 Košice

telefónne čísla:

riaditeľ školy: 055/3090704
zástupkyne riaditeľa školy: 055/3090703
hospodárka: 055/3090705
školská jedáleň – odhlasovanie: 055/6741163

fakturačné údaje:

Adresa: ZŠ Jenisejská 22, 040 12 Košice
IČO: 31263101
DIČ: 2021354214
Číslo účtu: 0503891001/5600

e-mailové adresy:

škola: skola@zsjenisejska.sk
riaditeľ školy: riaditel@zsjenisejska.sk
zástupkyňa pre 1. stupeň: zastupkyna1@zsjenisejska.sk
zástupkyňa pre 2. stupeň: zastupkyna2@zsjenisejska.sk
hospodárka: hospodarka@zsjenisejska.sk
školská jedáleň: jedalen@zsjenisejska.sk
výchovný poradca: vychpor@zsjenisejska.sk
špeciálna pedagogička: specped@zsjenisejska.sk
školský klub detí: skd@zsjenisejska.sk
vyučujúci: ucitelia@zsjenisejska.sk
OZ Našim deťom: nasimdetom@zsjenisejska.sk
Rada rodicov: rodicia@zsjenisejska.sk