Mapa stránky

Newsletter
Fotogalérie
Kontakt
ŠKOLA
-- charakteristika
-------- Charakteristika školy
-- úspechy
-------- Úspechy -školský rok 2012/2013
-------- Školský rok 2006/2007
-------- Úspechy - školský rok 2014/15
-------- Úspechy - školský rok 2015/16
-------- Úspechy - školský rok 2016/17
-- dokumenty
-------- Dokumenty na stiahnutie
-- vedenie školy
-------- Vedúci pracovníci
-- zamestnanci
-------- Zamestnanci školy
-- rozvrhy hodín
-------- Rozvrhy hodín:
-------- Pozrite si rozvrhy hodín
-- pre médiá
-------- Tlačové správy, logo a iné...
-- školská jedáleň
-------- Informácie zo školskej jedálne
-------- Jedálny lístok
-- školský špeciálny pedagóg
-------- Špeciálny pedagóg
-- voľné pracovné miesta
-------- Pracovné miesta
-- verejné obstarávanie
-------- Obstarávanie a prieskum trhu
-------- Výzva na predloženie ponuky 2
-------- Výzva na predloženie ponuky 3
-------- Výzva na predloženie ponuky 4
-------- Výzva na predloženie ponuky 5
-------- Výzva na predloženie ponuky 6
-------- Výzva na predloženie ponuky 7
-------- Oznámenie o zadávaní zákazky
-------- Výzva na predloženie ponuky_8
-------- Oznámenie_o_zadávaní_zákazky_2
-------- Oznámenie_o_zadávaní_zákazky_3
-------- Výzva_na_predloženie_ponuky_9
-------- Výzva_na_predloženie_ponuky_10
-- výchovný poradca
-------- Výchovný poradca
-- zverejňovanie
-------- zmluvy 2015
-------- Zverejňovanie 2016
AKTIVITY
-- pre žiakov
-------- Podporili sme Deň narcisov
-------- Druháci sa vrátili z Chmeľovej
-------- Získali sme dve prvé miesta
-------- Noc v škole aj so slávikmi
-------- Supertrieda v Tatralandii
-------- Ponuka krúžkov 2012/2013
-------- Hravenisko 2010
-------- Staňme sa Zelenou školou
-------- Boli sme súčasťou Záchrany2010
-------- Máme novú učebňu Fyziky
-------- Festival HRAVENISKO sa blíži
-------- Školské kino
-- pre rodičov
-------- Ťaháme za jeden povraz
-------- Rýchle informácie pre rodičov
-- pre zamestnancov
-- mimoškolská a krúžková činnosť
-------- Prehľad krúžkov 2015/16
-------- Krúžok MAŠKRTNÍČEK
-------- Prehľad krúžkov 2013/14
-------- LEGO krúžok
-------- Krúžok MAŠKRTNÍČEK 2013/2014
-------- LEGO krúžok 2015/2016
-- školský klub detí
-------- Kriminálna prevencia pre deti
-------- Návšteva zubárky
-------- Popoludnie s Mikulášom
-------- Týždeň zdravej výživy v ŠKD
-------- Zastavme šikanovanie
-------- Strašidelné popoludnie v ŠKD
-------- Návšteva v útulku zvierat
-------- Šarkaniáda
-------- ZOO v noci
-------- Vianočný punč
-------- Návšteva budúcich prváčikov
-------- Balónová párty
-------- Ekopopoludnie v ŠKD
-------- Jarná brigáda
-------- Pestrý apríl v ŠKD
-------- Baby disco
-------- Návšteva Bábkového divadla
-------- MDD
-------- Piknik v tráve
-------- Eko jazda
-------- Brigáda v zelenej oáze
-------- Jablkový týždeň
-------- Tekvicová párty
-------- Šarkaniáda 2011
-------- Návšteva zo škôlky
-------- Bezpečne na železnici
-------- Šarkany v ŠKD
-------- Strigôňske popoludnie
-------- Školský klub detí
-- školský parlament
-------- Žiacky parlament už pracuje
-- projekty
-------- Projekt Comenius
SPOLUPRÁCA
-- OZ Našim deťom
-------- O občianskom združení...
-- Rada rodičov
-------- Vyúčtovanie príspevkov rodičov
-- Rada školy
-------- Zloženie Rady školy
-- iné subjekty
-------- Spolupracujeme
Projekty
Podporovatelia
Videogaléria
ŠKOLSKÉ MÉDIÁ
-- Jenisej
-------- Jenisej
-- Jenisejko
-------- Jenisejko
-- JUJ TV
-------- Jozef Urban Jenisejská TV
Akutality
-- Oslavy výročia školy sa blížia
-- Beseda s piatakmi
-- Oslávme spolu výročie školy...
-- A ide sa cestovať
-- Budúcich prvákov čaká výlet
-- Zbierame starý papier
-- Deň mlieka
-- Oslávili sme 35. výročie školy
-- Privítanie prvákov
-- I-Kid - Londýn a Dublin
-- Hravenisko 2015 je za nami
-- Bociany a netopiere
-- Projekt Príroda, to si aj Ty
-- Učili sme sa hrou
-- Marcel víťazom Zeleného mesta
-- Naša škola s čestným názvom
-- Na Hravenisko prišlo 4500 ľudí
-- Talentmánia 2010 sa vydarila
-- Mini charity divadielko
-- Fyzika zábavne
-- Previanočný čas v našej škole
-- Detské vianočné dielne
-- Otvorili sme náučný chodník
-- Krásne Vianoce a PF 2011
-- Deň otvorených dverí
-- Darujte 2% vašim deťom...
-- Tešíme sa na budúcich prvákov
-- Opäť je tu Karneval
-- Už v nedeľu Superdiskotéka
-- Testovanie 9 - 2011
-- Jenisejská FEST 2011
-- Festival dopadol na jednotku
-- Noc v škole bola strašidelná
-- Reprezentovali sme Košice
-- Škola žila hojekom
-- Bilancia projektov 2010/2011
-- Precestovali sme kus Európy
-- Žiacky parlament 2010/2011
-- Otvorenie školského roka
-- Ponuka krúžkov na 2011/2012
-- Ponuka aktivít pre rodičov
-- Predprvácky výlet mal úspech
-- Jeden deň pre moju školu
-- Knižnica Jozefa Urbana
-- Deň zdravia-riaditeľské voľno
-- Zelená škola nás ocenila
-- Halloween postrašil aj zabavil
-- Uličnica aj v našej škole
-- Sme Zelenou školou
-- Svet hračiek v našej škole
-- Narodeniny v ZOO
-- Návšteva knižnice
-- Slovo, čo ma drží nad vodou
-- Detské vianočné dielne 2011
-- Rozprávkový zápis
-- Testovanie 9 - 2012
-- Voľby do Rady školy
-- Karneval
-- Prváci v Humne
-- Marec - mesiac knihy
-- S básňou po Európe
-- Súťaž ENERGETIKA 2012
-- Košická noc múzeí
-- Návšteva divadla
-- Gymnastický štvorboj
-- JUJ TV
-- Pirátske popoludnie
-- Výzva na predloženie ponuky
-- Výlet pre budúcich prváčikov
-- Celoslovenský štrajk
-- Deň jablka
-- Ocenenie projektu
-- Imatrikulácia prvákov
-- Halloween
-- JENISEJMARATÓN
-- Šarkaniáda 2012
-- Návšteva Igora Timka z No Name
-- TALENTMÁNIA
-- Chrípkové prázdniny
-- Kde všade sme boli?
-- Testovanie 9 – 2013
-- Netradičná hudobná výchova
-- Palacinkový deň
-- Predprvácky výlet 29.08.2014
-- Deň otvorených dverí 2014
-- Zber papiera
-- S básňou po svete
-- Deň vody
-- Rodičovské združenie
-- Beseda s biológom
-- Deň Zeme
-- Tvoja správna voľba
-- Pocta slávnemu komikovi
-- Košické Benátky 2013
-- Štvorylka 2013
-- Návšteva divadla Babadla
-- Supertrieda roka 5.C
-- Slávnostné ocenenie žiakov
-- Animátor XXS
-- Prvácky výlet
-- Otvorenie šk. r. 2013/2014
-- Deň prvej pomoci
-- Európsky deň jazykov
-- Deň pre moju školu
-- 2013 Deň jablka
-- Integrácia 2013
-- Halloween 2013
-- Talentmánia 2013
-- Imatrikulácia prvákov 2013
-- Popoluška (divadlo)
-- Planetárium
-- Vianočné dielne
-- Ruský film v škole
-- Cestujeme po Európe
-- Zápis detí do 1. ročníka 2014
-- Karneval 2014
-- Oznam
-- Blokové vyučovanie "Mesto"
-- Košické Benátky
-- 2014_Deň Zeme
-- 2014_JenisejFest
-- Comenius_Turecko_Adana_2014
-- Megastretko po rokoch
-- Slovo, čo ma drží nad vodou 14
-- Predprvácky výlet 2015
-- 2014_Hodina angličtiny
-- Predprvácky výlet
-- Otvorenie šk. roka 2014/2015
-- Neobmedzený štrajk
-- Číta celá rodina
-- Comenius_Sevilla_2014
-- Hravenisko 2014
-- Talentmánia 2014
-- Vianočný koncert
-- Projekt Educate Slovakia
-- Korčuľovanie
-- Ruské slovo
-- Pancake Day
-- Venujte 2% našej škole
-- JenisejFest 2015
-- Beseda: "Čas premien"
-- Deň Zeme 2015
-- Detský mladý zdravotník
-- SZABÓOV GRAFICKÝ LUČENEC
-- Projekt iKid
-- Integrácia 2015
-- 2015 Naše športové úspechy
-- Povolania
-- Číta celá rodina 2015
-- Superkarta-Superškola
-- 2015_Talentmánia
-- 2015_Vianoce na Jenisejskej
-- Pancake Day - Palacinkový deň
-- Veľkolepé oslavy "40"
-- 2016_Hviezdoslavov Kubín
-- Dobšinského deň
-- I-Kid_2016
-- Dni energií 2016
-- Voľby do rady školy 2016
-- Rada školy - výsledky volieb
-- Talentshow 2016
-- 2016_Botanikiáda
-- 2016_Ocenenie víťazov olympiád
-- Predprvácky výlet
-- 2016_Noc v škole
-- Skype-a-Thon
-- 2016_Talentmánia
-- 2016_Kodu Cup
-- 2016_Hodina kódu
-- 2016_ olympiáda v ANJ a NEJ
-- Ďakujeme MT Nábytok
-- Chrípkové prázdniny
-- 2017_Pancake Day
-- Testovanie 9 - 2017
-- 2017_DOD
-- 2017_Za jednotky dole vodou
-- 2017_iKid
Hlavné správy
-- Začiatok školského roka
-- Začiatok školského roka je tu
-- Zápis do prvého ročníka
-- Je tu začiatok školského roka
-- Hravenisko 2016 sa blíži...
-- Jenisej FEST 2012
-- ŠTRAJK PRERUŠENÝ
-- Pozývame vás na JenisejFest
-- JenisejFest 2015
-- Projekt Comenius 2013 - 2015
-- Vianoce na Jenisejskej
-- Zápis a DOD 2017
-- PF 2017
-- Začiatok šk. roka 2017/18
-- Nová webová stránka školy
Projekty
-- Je to v našich rukách
-- Tradície tradične i netradične
-- Superškola pre všetkých
-- Príroda, to si aj Ty
-- Modernizácia vzdelávania
-- Inovácia vzdelávacieho procesu
-- Môj veľký kamarát
-- Vzdelávanie učiteľov v CJ
-- E-Twinning
-- Si to, čo piješ
-- Moderná škola
-- Spolu to zvládneme
Boxy
-- Projekt Comenius
-- Rýchle informácie pre rodičov
-- Interaktivne testy
-- Jedálny lístok
-- Superkarta
Podporovatelia
-- radio kosice
-- res
-- luxa
-- vse
-- siemens
-- Ekonat s.r.o.
-- falck
-- dm drogeriemarkt
-- nadácia dexia banky
-- antik telecom
-- my dva
-- lavacom
-- procesná automatizácia
-- hodina detom
-- nds
-- metro
-- komunitna nadacia BA
-- karnat
-- uss
-- kosit
-- teko