O občianskom združení...

Prostredníctvom poukázania 2% z daní FO a PO môžte podporiť činnosť, aktivity a materiálne vybavenie Základnej školy na Jenisejskej ulici v Košiciach.

Údaje potrebné na poukázanie 2%:

Názov: Našim deťom pri ZŠ Jenisejská Košice"
IČO: 35555939
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Jenisejská 22, 040 12 Košice

V prípade, že sa rozhodnete poukázať finančný príspevok:
Číslo účtu: 0446078208/0900

Cieľom organizácie je podporovať vzdelávanie a mimoškolské aktivity žiakov a učiteľov zo základnej školy na Jenisejskej ulici v Košiciach. Organizácia združuje učiteľov, rodičov, absolventov a priateľov školy a snaží sa zabezpečiť materiálne vybavenie školy, účasť na podujatiach, podporu talentovaných žiakov, pomoc žiakom so špeciálnymi potrebami, vzdelávanie pedagógov a podobne. Združenie realizuje aj vlastné podujatia a projekty zamerané na rozvoj životných zručností, na problematiku ľudských práv, rasizmu, závislostí a kriminality detí a mládeže, environmentálnu výchovu, aktívne občianstvo a dobrovoľníctvo. V rámci združenia pracuje niekoľko dobrovoľníkov z radov členov združenia i z radov starších žiakov.

V uplynulom období boli realizované projekty: Miesto pre tvoj voľný čas /DAMKO/, Nie je hra ako hra /DAMKO/, Občianskym to nekončí /DAMKO/, Ja ti pomôžem /Fond GSK/, Venuj svoj čas športu /Komunitná nadácia Bratislava/, Na vlastnej koži /Mesto Košice/, Dúhové okuliare /Hodina deťom/ a ďalšie.

2% - potvrdenie o zaplatení dane - (docx), 2% - vyhlásenie - (doc),