Podporili sme Deň narcisov

foto: www.jazerokosice.skfoto: www.jazerokosice.sk

Už po šiesty krát bola naša škola súčasťou verejnej zbierky Deň narcisov. Do zbierky prispeli zamestnanci a žiaci školy tak, že do pokladničiek vhodili peniažky. Okrem toho sme opäť vytvorili niekoľko dobrovoľníckych hliadok, ktoré zbierali peniaze a rozdávali ľuďom narcisy, symbol spolupatričnosti s ľuďmi, ktorí túto pomoc potrebujú. Vďaka ochote rodičov a súrodencov žiakov sme opäť na dobrú vec vyzbierali peknú sumu. Naše hliadky navštívili obchodné domy, zbierali v uliciach a do pokladničiek prispeli aj zamestnanci Miestneho úradu MČ Nad Jazerom /foto: www.jazerokosice.sk/. Všetky peniaze boli odovzdané košickej pobočke Ligy proti rakovine. Tá ich rozdelí na projekty zamerané na osvetu, prevenciu, liečbu a výskum onkologických ochorení. Sme radi, že sme mohli byť opäť užitoční a pomôcť tým, ktorí to naozaj potrebujú.