E-Twinning

Projekt je realizovaný už tretí rok v rámci vyučovania cudzích jazykov. Cieľom projektu je vytvorenie priestoru pre rozvoj kontaktov a komunikácie medzi žiakmi, prípadne i vyššiu úroveň realizácie projektu, ako sú výmeny a návštevy žiakov a učiteľov. Naši žiaci komunikujú s kamarátmi z Turecka, Poľska, Litvy, Rumunska a ďalších krajín.

Why visit our country šk. rok 2011/2012

http://new-twinspace.etwinning.net/…4718/welcome

Free Time Activities šk. rok 2013

http://free-time-activities.wikispaces.com/…+our+project

http://free-time-activities.wikispaces.com /Pics%2C+ppts%2C­+prezis+about+the+scho­ols+in+our+pro­ject

Postcards šk. rok 2010/2011

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?…& _20_struts_ac­tion=%2Fdocumen­t_library%2Fvi­ew&_20_folderId=9168543

Letters about ourselves šk. rok 2010/2011

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?…

Culture for everybody šk. rok 2008/2010

http://www.zsjenisejska22.ic.cz/…ng/index.php

Let's exchange postcards to celebrate the European day of languages 2013

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?…

A Reason for Learning šk. rok 2014/2015

http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?…