Je to v našich rukách

Projekt bol podporený Radou vlády pre prevenciu kriminality. V rámci projektu, ktorý bude realizovaný od júna do decembra 2010, prebehne niekoľko tréningov zameraných na ľudské práva, zážitková cesta do Osvienčimu a Krakova a niekoľko ďalších aktivít. Z prostriedkov projektu dovybavíme voľnočasovú klubovňu publikáciami a hrami a zabezpečíme rôznu techniku potrebnú pre realizáciu projektu.