Moderná škola

Vďaka projektu podporeného spoločnosťou Východoslovenská energetika, a.s., prostredníctvom Karpatskej nadácie, máme možnosť realizovať zaujímavé aktivity pre žiakov a rodičov a zároveň zrekonštruovať učebňu fyziky tak, aby boli funkčné elektrické rozvody do žiackych stolov. Vďaka tomu budú mať žiaci možnosť participovať na rôznych fyzikálnych pokusoch a overovať jednotlivé fyzikálne javy, spoznávať ich a prezentovať svoje vedomosti.