Spolu to zvládneme

Projekt je zameraný na vytvorenie lepších podmienok pre žiakov z menej podnetného prostredia. Chceme zabezpečiť jednak možnosť pripravovať sa na vyučovanie v škole, zabezpečiť zapožičanie základných pomôcok, no najmä vytvoriť motivujúce a socializujúce vzťahy medzi staršími žiakmi, ktorí sú ochotní venovať svojim kamarátom voľný čas a tými, ktorí nemajú potrebné podmienky pre prípravu doma a často sú vylučovaní z kolektívu. Medzi aktivitami projektu sú spoločné pravidlelné doučovanie, spoločné výlety, návšteva kultúrnych a iných podujatí, spoločný jesenný tábor a iné aktivity smerujúce k naplneniu ceľov projektu.