Projekt Comenius

Žiaci z Jenisejskej spoznajú Európu vďaka projektu Comenius

Snahou Základnej školy Jozefa Urbana na Jenisejskej ulici je rozvíjať životné zručnosti žiakov, dať im možnosť učenia prostredníctvom zážitku, zdokonaľovať ich v ovládaní cudzieho jazyka a rozvíjať ich vedomosti čo najzaujímavejším spôsobom. To všetko sa podarí skĺbiť vďaka projektu Comenius, v rámci ktorého získala škola podporu vo výške 21.000,–€ a žiaci s učiteľmi tak budú môcť cestovať, spoznávať kamarátov z iných krajín, navštíviť zaujímavé miesta a zdokonaliť sa v cudzom jazyku. Počas nasledujúcich dvoch rokov navštívia žiaci a učitelia našej základnej školy Francúzske mesto Marseil, Taliansku Sicíliu, Španielsku Andalúziu i Turecké mestá. Tam všade odprezentujú svojim rovesníkom našu školu, mesto i celé Slovensko. Zároveň sa budeme tešiť na návštevu našich priateľov z partnerských krajín v Košicach. Hlavnou témou projektu je kultúra a umenie, čo plne korešponduje s tým, čo môžeme prezentovať a najmä s titulom Európskeho hlavného mesta kultúry, ktorý v roku 2013 zdobí naše mesto. Celý projekt je umocnený práve skutočnosťou, že druhým Európskym hlavným mestom kultúry v roku 2013 je práve mesto Marseil, ktoré sme navštívili na prelome novembra a decembra. Počas úvodnej návštevy sme si pozreli historické aj moderné časti tohto prístavného mesta, navštívili sme rôzne atrakcie a zaujímavé miesta, no najmä sme mali možnosť komunikovať s deťmi a učiteľmi z iných krajín. V rámci národných večerov sme si pozreli prezentácie jednotlivých škôl, miest a krajín a nenechali sme sa zahanbiť ani my. Ostatným deťom sme prostredníctvom fotografií, pesničiek, ale aj rôznych propagačných materiálov či športových úspechov prezentovali takisto našu školu, Mesto Košice i celé Slovensko. Sme veľmi radi, že naša škola môže byť súčasťou tohto jedinečného programu a veríme, že okrem vyššie spomenutých pozitív projektu budeme môcť vďaka projektu žiakov motivovať k záujmu o vzdelávanie, cudzie jazyky a viesť ich k šíreniu dobrého mena školy.