Zloženie Rady školy

Ing. Lenka Kovačevičová – zástupca zriaďovateľa
MUDr. Renáta Lenártová, PhD -zástupca zriaďovateľa
MVDr. Anna Jenčová – zástupca zriaďovateľa
Mgr. Bernard Berberich – zástupca zriaďovateľa
Ing. Natália Liptáková – zástupca rodičov
JUDr. Katarína Adamovská – zástupca rodičov
MUDr. Beáta Kolodžejová – zástupca rodičov
Ing. Jozef Matej – zástupca rodičov
Ing. Eva Orgonášová – zástupca pedagog. zamestnancov
Mgr. Stanislav Smolko – zástupca pedagog. zamestnancov
Mária Miková – zástupca nepedagog. zamestnancov

pre námety, návrhy, otázky a ďalšiu komunikáciu s Radou školy využívajte mailovú adresu:
radaskoly@zsjenisejska.sk