Rozvrhy hodín:

Časový plán vyučovania:

1.hodina: 08.00 – 08.45

2.hodina: 08.55 – 09.40

3.hodina: 10.00 – 10.45

4.hodina: 10.55 – 11–40

5.hodina: 11.50 – 12.35

6.hodina: 12.45 – 13.30

7.hodina: 14.00 – 14.40

8.hodina: 14.50 – 15.30

Rozvrhy hodín podľa jednotlivých tried:

1.A - (doc), Mgr. Miroslava Tarnóciová1.B - (doc), Mgr. Lenka Hostačná1.C - (doc), Mgr. Ivana Juhászová2.A - (doc), Mgr. Jana Hoff2.B - (doc), Mgr. Zdenka Vitézová2.C - (doc), Mgr. Silvia Servanská3.A - (doc), Mgr. Miroslava Heželová3.B - (doc), Mgr. Henrieta Lalkovičová3.C - (doc), PaedDr. Monika Tobiášová3.D - (doc), Mgr. Iveta Sepešiová4.A - (doc), Mgr. Renáta Miklošová4.B - (doc), Mgr. Eva Kundrátová4.C - (doc), Mgr. Karolína Maurerová5.A - (doc), Mgr. Karin Mašteníková5.B - (doc), Mgr. Simona Marenčíková5.C - (doc), RNDr. Iveta Kotúčová5.D - (doc), Mgr. Katarína Mertová6.A - (doc), Mgr. Katarína Pončáková6.B - (doc), Mgr. Zuzana Matisová6.C - (doc), Ing. Eva Orgonášová7.A - (doc), Mgr. Zdenka Figurová7.B - (doc), Mgr. Katarína Smolková7.C - (doc), Mgr. Kristína Jendrálová8.A - (doc), PhDr. Valentína Truhanová8.B - (doc), Mgr. Zuzana Zmeková8.C - (doc), Mgr. Stanislav Smolko9.A - (doc), Mgr. Dagmar Hadovská9.B - (doc), PaedDr. Anežka Sasváriová9.C - (doc), Mgr. Veronika Kopancová