Žiacky parlament už pracuje

Od septembra 2010 na našej škole opäť pracuje žiacky parlament. Tvoria ho zástupcovia všetkých tried od štvrtého po deviaty ročník. Parlament sa schádza katdý týždeň a snaží sa riešiť problém, námety a pripomienky žiakov. Parlament však realizuje aj vlastné podujatia a snaží sa participovať na podujatiach školy. Parlament vedie za učiteľský zbor pani učiteľka Mima Galajdová, ktorá okrem organizačných záležitostí vedie deti k tomu, aby pochopili čo je to aktívne občianstvo, občianska participácia, zodpovednosť a demokracia v podmienkach parlamentu i školy.

Členovia žiackeho parlamentu:

V.A Lea Tomičová
V.B Patrik Ratzenberger
V.C Samuel Cihelka
VI.A Katka Guzanová
VI.B Monika Iľková
VI.C Mišo Hegeduš
VII.A Kubo Hurný, Laura Lovášiová
VII.B Dávid Seman, Lujza Šablatúrová
VII.C Patrik Kolesár , Kristián Molitoris
VIII.A Anička Hricková , Zuzka Kydonová
VIII.B Aďa Čikotová, Kika Kovalčíková
VIII.C Juraj Marcinko, Radka Cuníková
VIII.D Daniel Jantošovič, Kika Verešpejová
IX. A Tomáš Boňko , Sandra Sekelská , Romana Matisová
IX.B Majka Gaďová , Veronika Štefanová
IX.C Mikuláš Baksay