Spolupráca

Zloženie Rady školy

Ing. Lenka Kovačevičová – zástupca zriaďovateľa
MUDr. Renáta Lenártová, PhD -zástupca zriaďovateľa
MVDr. Anna Jenčová – zástupca zriaďovateľa
Mgr. Bernard Berberich – zástupca zriaďovateľa
Ing. Natália Liptáková – zástupca rodičov
JUDr. Katarína Adamovská – zástupca rodičov
MUDr. Beáta Kolodžejová – zástupca rodičov
Ing. Jozef Matej – zástupca rodičov>> Viac info

Vyúčtovanie príspevkov rodičov

Tu nájdete prehľad čerpania príspevkov rodičov v jednotlivých školských rokoch: ...
>> Viac info

O občianskom združení...

Prostredníctvom poukázania 2% z daní FO a PO môžte podporiť činnosť, aktivity a materiálne vybavenie Základnej školy na Jenisejskej ulici v Košiciach. Údaje potrebné na poukázanie 2%: Názov: Našim deťom pri ZŠ Jenisejská Košice"
IČO: 35555939
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Jenisejská 22, 040 12 Košice V prípade, že...
>> Viac info
www.frigo.ahoj.sk

Spolupracujeme

Spoločnosť Albi participuje na materiálnom vybavení voľnočasovej klubovne. Poskytla nám spoločenské hry, výrazné zľavy na zakúpenie hier a podporu pri organizovaní turnajov a prezentačných aktivít zameraných na moderné spoločenské hry. Spoločnosť Falck Academy je odborným partnerom pri aktivitách zameraných na bezpečnosť a prvú pomoc. Spolupracuje pri činnosti...
>> Viac info