Začiatok šk. roka 2017/18

Prázdniny sa pomaly končia a o chvíľu sa začína školský rok 2017/2018. Pre niektorých prvý, pre niektorých posledný a pre niektorých taký ako tie ostatné. Pre všetkých prinášame niekoľko dôležitých informácií. Školský rok sa začína v pondelok 4. septembra 2017. Nástup prváčikov bude o 8.00 hod. v átriu školy. Žiaci druhého až deviateho ročníka prídu v prvý deň do školy o 9.00 hod. Školská jedáleň začína variť až od utorka 5. septembra. Žiakov je možné na stravovanie pre školský rok 2017/2018 prihlásiť od 30. augusta 2017. Školský klub v pondelok 4. septembra v prevádzke nebude, v utorok 5. septembra bude školský klub v prevádzke od 6.00 do 8.00 hod. a popoludní do 16.00 hod. Počas prvého týždňa budú mať žiaci 1. ročníka tri, žiaci prvého stupňa štyri a žiaci druhého stupňa päť vyučovacích hodín. V prílohe nájdete rozdelenie žiakov do tried prvého ročníka /žiaci boli rozdelení podľa množstva kritérií, presun žiakov a ich výmena medzi triedami už nie je možná/. V prílohe tiež nájdete rozdelenie žiakov šiesteho ročníka. Pre prváčikov je pripravený náš tradičný Predprvácky výlet, na ktorý sa všetci veľmi tešíme. V prípade, že je dieťa v hmotnej núdzi, je potrebné čo najskôr doručiť potvrdenie do kancelárie hospodárky školy. Odporúčame tiež oboznámiť sa s Vnútorným poriadkom školy pre žiakov, ktorý nájdete v sekcii dokumenty. Všetky ostatné informácie dostanú rodičia i žiaci v priebehu prvých školských dní. V prípade, že plánujete prehlásiť dieťa z inej školy do našej školy, urobte tak čo najskôr. Dovtedy prajeme všetkým deťom krásny zvyšok prázdnin.

zoznam prvákov 2017/18 - (xlsx), zoznam šiestakov 2017/18 - (xlsx),