Úspechy - školský rok 2016/17

Matematická olympiáda – obvodné kolo:

Kategória Z5:

Sofia Miskolczyová 5.A – 2. miesto

Kategória Z6:

Erik Eiben 6.C– úspešný riešiteľ

Barbora Benková 6.C– úspešná riešiteľka

Dávid Eštok 6.C– úspešný riešiteľ

Jakub Figeľ 6.B– úspešný riešiteľ

Laura Dzobová 6.B– úspešná riešiteľka

Kategória Z7:

Radovan Pivovarník 7.B– úspešný riešiteľ

Kategória Z8:

Tomáš Smolko 8.A– úspešný riešiteľ

Soňa Sviatková 8.B– úspešná riešiteľka

Pytagoriáda – obvodné kolo:

Kategória P6:

Laura Dzobová – 4. miesto

Erik Eiben 6.C– úspešný riešiteľ

Dávid Eštok 6.C– úspešný riešiteľ

Chemická olympiáda – obvodné kolo:

Vanesa Sabolová 9.A – úspešná riešiteľka

Richard Olexa 9.A – úspešný riešiteľ

Biologická olympiáda – obvodné kolo:

Barbora Benková 6.C – 2. miesto

Jakub Figeľ 6.B – 3. miesto

Olympiáda v nemeckom jazyku – obvodné kolo:

Dávid Eštók 6.C – 1. miesto

Celoročná celomestská dejepisná súťaž Košice:

Alexandra Katunská 5.C, Sofia Miskolczyová 5.A, Daniela Švedová 5. A, Tomáš Adamovský 5.C – 1. miesto

Lucia Smolková 7.A, Lucia Laczková 7.A, Kristína Tuptová 7.A – 1. miesto

Soňa Sviatková 8.B, Nika Csokásová 8.B, Zuzana Karasová 8.B – 1. miesto

Katarína Bóriková 8.A, Bianka Dravecká 8.A, Katarína Huňavá 8.A – 1. miesto

Plavecká liga – celomestské kolo:

Jakub Matej 5.B – 2 miesto

Jozef Matej 5.B – 4. miesto

Tomáš Adamovský 5.C – 6. miesto

Boris Turčík 5.C – 3. miesto

Adam Próner 4.A – 2. miesto

Jakub Nagy 4.B – 3. miesto

Vybíjaná – obvodné kolo:

Daniela Jarušinská 5.D, Zuzana Žondorová 6.A, Laura Štrbáková 6.A – 5. miesto

Futbal – obvodné kolo:

Vanesa Sabolová 9.A, Lívia Ležninová 9.A, Kristína Krakovská 9.A, Mirka Sedláková 9.B, Radka Kašparová 9.B, Vanesa Orolová 9.B, Patrícia Durbáková 9.B, Michaela Guľová 8.C, Katarína Milaničová 8.C – 1.miesto

SŠ LIGA – atletika:

Nika Csokásová 8.B – 2. miesto (beh)

Atletika – krajské kolo:

Diana Rohályová 8.B – 8. miesto (skok)

Bendbinton – krajské kolo:

Michaela Macáková 8.A, Laura Štefanová 8.A – 2. miesto