Školský rok 2006/2007

V. Vojvoda 6. B Cezpoľný beh 1. miesto
S. Galvanková 8. C Cezpoľný beh 1. miesto
B. Mišinská 7. D Cezpoľný beh 2. miesto
M. Ilavský 8. C Cezpoľný beh 3. miesto
Mladší žiaci Cezpoľný beh 1. miesto
Mladšie žiačky Cezpoľný beh 3. miesto
Staršie žiačky Cezpoľný beh 1. miesto
Starší žiaci Cezpoľný beh 1. miesto
Žiaci 5. roč. Atletika hrou 2. miesto
Dievčatá Beh M. Zavarskej 1. miesto
Chlapci Beh M. Zavarskej 2. miesto
Žiaci 5. roč. Požiarna súťaž 2. miesto
Ml. žiačky Hádzaná – turnaj 2. miesto
K. Kunová ŠKD Detské fantázie 2. miesto
K. Sepešiová ŠKD Voda v mojom živote 2. miesto
L. Šablatúrová 1. B Slovo bez hraníc 3. miesto
P. Kolesár 1. A Slovo bez hraníc cena poroty
E. Tuček 6. A Slovo bez hraníc 1. miesto
S. MIklošová 7. D Slovo bez hraníc 1. miesto
S. Krajčí ŠKD Môj bicykel 1. miesto
D. Petrejeová 7. D OAJ 3. miesto
S. Truhanová 8. C OAJ 2. miesto
S. Miklošová 7. D Šaliansky Maťko 1. miesto
M. Fugová Šaliansky Maťko 2. miesto
K. Kolesárová Šaliansky Maťko 1. miesto
J. Pamula 9. A Plávanie 100 m VS 2. miesto
J. Pamula 9. A Plávanie 100 m delfín 2. miesto
J. Gazda 8. C Plávanie 400 m VS 1. miesto
J. Gazda 8. C Plávanie 100 m prsia 2. miesto
J. Szasz 9. A Plávanie 2. miesto
Chlapci Plávanie 4×50 m VS 1. miesto
Chlapci Plávanie 4×50 m polohovka 1. miesto
R. Žuravová 9. B 50 m VS 2. miesto
R. Žuravová 9. B 100 m delfín 1. miesto
S. Mulerová 7. B Plávanie 50 m VS 3. miesto
A. Adamčíková 6. C Plávania 100 m VS 1. miesto
P. Martonová Plávanie 400 m VS 1. miesto
M. Sárossyová 9. A Plávanie 100 m prsia 1. miesto
M. Sárossyová 9. A Plávanie 200 m polohovka 1. miesto
D. Sedláková 5. C Plávanie 100 m znak 1. miesto
Dievčatá Plávanie 4×50 m VS 1. miesto
Dievčatá Plávanie 4×50 m 1. miesto
Dievčatá Basketbal 2. miesto
Lukáš Dravecký 5. C Geografická olympiáda 2. miesto
Patrik Nohavica 9. A Geografická olympiáda 3. miesto
Daniela Petrejeová 7. D Olympiáda v AJ 3. miesto
Simona Truhanová 8. C Olympiáda v AJ 2. miesto
Radovan Fuska 3. B Pytagoriáda – rastliny 2. miesto
Lucia Legáthová 4. A Pytagoriáda – ml. pozorovateľ 3. miesto
Martina Drenčáková 8. C Pytagoriáda – ml. pozorovateľ 3. miesto
Petra Drenčáková 9. A Fyzikálna olympiáda 1. miesto
Martina Drenčáková 8. C Fyzikálna olympiáda 1. miesto
Anton Szabó 5. B Matematická olympiáda 1. miesto
Barbora Mišinská 7. D Matematická olympiáda 3. miesto
Petra Drenčáková 9. A Matematická olympiáda 2. miesto
Petra Drenčáková 9. A Chemická olympiáda 2. miesto
Petra Špacayová 5. C Literárne práce 1. miesto
Laura Diškantová 1. B Umelecké práce 1. miesto
Daniela Grófová 8. C Umelecké práce 1. miesto
Dievčatá Atletika 1. miesto
Chlapci Atletika 3. miesto
Dievčatá Štafeta 4×60 m 1. miesto
Dievčatá Štafeta 4×60 m 3. miesto
Chlapci Štafeta 4×60 m 2. miesto
Dievčatá Hádzaná 3. miesto
Chlapci Skok do diaľky 3. miesto
Chlapci Beh na 60 m 1. miesto
Katarína Bačišinová 6. A Hypericum 2007 2. miesto
Barbora Kostúrová 7. C Hypericum 2007 2. miesto
Ján Zámborský 7. D Hypericum 2007 2. miesto
Natália Vaňová 1. B Liter. práce poézia a próza 3. miesto
Petra Špacayová 5. C Liter. práce poézia a próza 1. miesto
Marek Valík 4. D Výtvarné práce 1. miesto
ZŠ Jenisejská 22 ČH HMZ I. stupeň 3. miesto
ZŠ Jenisejská 22 ČH HMZ II. stupeň 1. miesto
Dievčatá – družstvá Atletika 1. miesto
Pavol Cirner 9. B Skok do diaľky 1. miesto
Ján Kendra 7. D Skok do diaľky 3. miesto
Katarína Kotúčová 9. A Kriketka 1. miesto
Veronika Tkáčiková 9. B Kriketka 3. miesto
Veronika Tkáčiková 9. B Hod guľou 2. miesto
Dievčatá Štafeta 1. miesto
Romana Tomičová 7. B Skok do diaľky 3. miesto
Sandra Mravcová 9. B Skok do výšky 2. miesto
Romana Tomičová 7. B Beh na 60 m 3. miesto
Andrea Maťašová 7. A Beh na 60 m 3. miesto
Juliana Frigová 8. C Beh 800 m 2. miesto
Diana Boňková 7. D Beh 800 m 3. miesto
Veronika Haluzová 6. B Slávik 3. miesto
Mária Marcinková 3. B Slávik 2. miesto
Dievčatá Gymnastický štvorboj 2. miesto
Ema Šipošová 2. B Hviezdoslavov kubín 1. miesto
Michaela Fugová 4. B Hviezdoslavov kubín 1. miesto
Stanislava Mikošová 7. D Hviezdoslavov kubín 1. miesto
Nikola Vargová 5. B Hviezdoslavov kubín 1. miesto
Daniela Grófová 8. C Hviezdoslavov kubín 2. miesto
Erik Tuček 6. C Hviezdoslavov kubín 3. miesto
Lenka Ryníková 7. D Dejepisná súťaž 1. miesto
Dominika Tóthová 7. D Dejepisná súťaž 1. miesto
Katarína Bačišinová 6. A Dejepisná súťaž 1. miesto
Susan Al-Husseinová 7. D Dejepisná súťaž 1. miesto
Sandra Ruszinyáková 6. A Dejepisná súťaž 1. miesto
Stanislav Beli 6. A Dejepisná súťaž 1. miesto
Staršie žiačky Futbal 1. miesto
Mladší žiaci Futbal 1. miesto
Dievčatá Vybíjaná 3. miesto
Metin Guven 2. A Gymnastický štvorboj 1. miesto
Dievčatá 1.-2. roč. Gymnastický štvorboj 2. miesto
Dievčatá 3.-4. roč. Gymnastický štvorboj 1. miesto
Chlapci 3.-4. roč. Gymnastický štvorboj 1. miesto
Radovan Fuska 3. B Pytagoriáda kat. P3 2. miesto
Samuel Krajčí ŠKD Výtvarná súťaž
Natália Vaňová ŠKD Výtvarná súťaž
Laura Diškantová ŠKD Výtvarná súťaž
Laura Diškantová 1. B Výtvarná a literárna súťaž 1. miesto
Zuzana Olajošová 1. B Výtvarná a literárna súťaž 2. miesto
Klaudia Kunová 5. C Výtvarná a literárna súťaž 3. miesto
Petra Špacayová 5. C Literárne práce 1. miesto
Klaudia Diškantová 1. B Umelecké práce 1. miesto
Daniela Grófová 8. C Umelecké práce 1. miesto
Martina Drenčáková 8. C MO – genius logicus 1. miesto
Petra Drenčáková 9. A MO – genius logikus 2. miesto