Úspechy -školský rok 2012/2013

Školské kolo Slávik Slovenska 2013
I. kategória:
1. miesto: Samuel Kudroč 1.C, Lenka Bóriková 2.A
2. miesto: Sarah Anna Háková 2.A, Lenka Nemčíková 1.A
3. miesto: Zuzana Csokásová 1.B, Daniel Orlovský 3.A

II. kategória:
1. miesto: Jakub Girašek 6.C, Ján Marcinko 4.A
2. miesto: Michaela Kozáková 5.A
3. miesto: Katarína Guzanová 6.A
čestné uznania: Gréta Šárköziová 5.B, Dominika Zmeková 5.B, Simona Kohútová 6.A

III. kategória:
1. miesto: Anna Mária Hricková 8.A, Karina Kyjovská 8.A

Klokanko 2013
Najúspešnejší riešitelia:
1. ročník: Ján Fió 1.A
2. ročník: Dušan Halas 2.A
3. ročník: Kristína Tupková 3.B
4. ročník: Laura Zelizňáková 4.C

Školské kolo Hviezdoslavov Kubín
II.kategória – 5., 6., 7. ročník
Poézia:
1. miesto: Laura Diškantová 7.B Lukáš Mikula 7.B
2. miesto: Michaela Téglašiová 6.A
3. miesto: Marcel Buday 7.C
Próza:
1. miesto: Lujza Šablatúrová 7.B
2. miesto: Jakub Girášek 6.C
3. miesto: Patrícia Koleničová 5.C Laura Prokopová 5.C

III. kategória – 8., 9. ročník
Poézia:
1. miesto: Kristína Verešpejová 8.D
2. miesto: Alexandra Gaďová 8.C
3. miesto: Nikola Porvazníková 8.B
Próza:
1. miesto: neudelené
2. miesto: Lenka Póšová 8.A
3. miesto: Ema Šipošová 8.B

Školské kolo geografická olympiáda
5.ročník: Samuel Cihelka, Matej Bačo
6. ročník: Matej Lukáč, Denisa Halásová
7. ročník: Matej Almási, Matúš Dorčák
8. ročník: Daniel Jantošovič, Lenka Póšová
9. ročník: Peter Tobiáš, Ivan Mitruk

Školské kolo olympiáda v anglickom jazyku
Kategória 1A:
1. miesto: Matej Almáši
2. miesto: Jozef Tirdil
3. miesto: Peter Štefuš
Kategória 1B:
1. miesto: Silvia Sidorjáková
2. miesto: Marián Benka
3. miesto: Simona Jusková

Školské kolo olympiáda v nemeckom jazyku
Kategória 1A:
1. miesto: Dominika Štarková
2. miesto: Matej Almási
3. miesto: Anna Mária Hritzová
Kategória 1B:
1. miesto: Lenka Póšová
2. miesto: Katarína Kolesárová
3. miesto: Simona Jusková

Školské kolo pytagoriáda
5. ročník: Richard Olexa, Adam Kyjovský
6. ročník: Alexandra Vernerová, Jakub Laborecký, Michal Mihalik
7. ročník: Matej Almási, Róbert Haraszt, Jakub Vidricko
8. ročník: Lenka Póšová, Daniel Jantošovič, Katarína Kolesárová

Talentmánia
hudobný nástroj
1. miesto: Jakub Girašek
2. miesto: Emma Lahvičková
3. miesto: Adam Varinský
spev
1. miesto: Zuzana Takáčová
2 miesto: Lenka Bóriková
3. miesto: Kvetka Vargová
tanec
1. miesto: Laciková, Laczková
2. miesto: Tomáš Smolko, Adam Babják
3. miesto: Dominika Zmeková