Zamestnanci školy

I. stupeň:

1.A Mgr. Miroslava Tarnóciová

1.B Mgr. Lenka Hostačná

1.C Mgr. Ivana Juhászová

2.A Mgr. Jana Hoff

2.B Mgr. Zdenka Vitézová

2.C Mgr. Silvia Servanská

3.A Mgr. Miroslava Heželová

3.B Mgr. Henrieta Lalkovičová

3.C PaedDr. Monika Tobiášová

3.D Mgr. Iveta Sepešiová

4.A Mgr. Renáta Miklošová

4.B Mgr. Eva Kundrátová

4.C Mgr. Karolína Maurerová

II. stupeň:

5.A Mgr. Karin Mašteníková

5.B Mgr. Simona Marenčíková

5.C RNDr. Iveta Kotúčová

5.D Mgr. Katarína Mertová

6.A Mgr. Katarína Pončáková

6.B Mgr. Zuzana Matisová

6.C Ing. Eva Orgonášová

7.A Mgr. Zdenka Figurová

7.B Mgr. Katarína Smolková

7.C Mgr. Kristína Jendrálová

8.A PhDr. Valentína Truhanová

8.B Mgr. Zuzana Zmeková

8.C Mgr. Stanislav Smolko

9.A Mgr. Dagmar Hadovská

9.B PaedDr. Anežka Sasváriová

9.C Mgr. Veronika Kopancová

Netriedni učitelia:

Mgr. Martina Balážová

PaedDr. Jarmila Bóriková

Mgr. Valéria Fedorková

Mgr. Viktória Frišmanová

Mgr. Miriam Galajdová

Mgr. Tomáš Garčár

Mgr. Veronika Hasajová

Ing. Ľubica Jenčíková

Mumtaz Kidi

Mgr. Beáta Kmecová

Mgr. Henrieta Milkovičová

PaedDr. Eva Nováková

Mgr. Peter Popovič

Mgr. Lucia Prónerová

RNDr. Libuša Segedyová

Mgr. Róbert Schwarcz

Ing. Svetlana Tuptová

Mgr. Michal Vasiľ

Mgr. Dorota Eleková – MD

Mgr. Lenka Valichnáčová – MD

Mgr. Mária Szabóová – MD

PaedDr. Monika Tkáčová – MD

Mgr. Edita Kočišková – MD

Mgr. Alžbeta Gažovská – MD

Mgr. Slavomíra Drozdová – MD

Mgr. Silvia Schwarczová – MD

Vychovávateľky ŠKD:

Bc. Martina Vojteková

Daniela Redayová

Bc. Anna Adiová

Bc. Katarína Hegedüšová

Silvia Cilyová

Katarína Zubková

Valéria Feketeová

Denisa Mižíková

Mgr. Andrea Kováčová

Bc. Lucia Pupalová – MD

Školský špeciálny pedagóg:

Mgr. Marianna Patlevičová

Asistent učiteľa:

Daniela Želinská

Správca siete, IKT:

Ladislav Tkáčik

Hospodárka školy

Mgr. Valéria Lörincová

Školníci:

Tibor Majoroš

Upratovačky

Justína Džugová

Agnesa Marková

Alžbeta Mitrová

Oľga Ficeriová

Soňa Luová

Vrátnička:

Jarmila Alžová

Školská jedáleň:

Mária Miková  – vedúca

Mária Nemetová

Terézia Gracová

Kristína Spišáková

Renáta Čičová

Anastázia Janočková

Jana Ruščinová

Administratívny pracovník

Martina Guzánová – MD

Mgr. Slavka Harmanová